Bài Tập Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng Lớp 7

Phương pháp minh chứng : 3 điểm thẳng hàng lớp7


Hướng dẫn Ôn tập có giải thuật toán hình học tập lớp 7

–o0o–

Phương pháp chứng tỏ : 3 điểm thẳng mặt hàng lớp 7

Bài 1 : mang đến D ABC vuông trên B. Bên trên nữa phương diện phẳng bờ BC không tồn tại điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Trên tia Cx đem M làm sao để cho CM = AB. Chứng tỏ A, M và D là trung điểm của BC trực tiếp hàng.

Giải.

Xét