CÁC ÂM VẦN TRONG TIẾNG VIỆT LỚP 1

Bảng âm vần giờ đồng hồ việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục mới nhất giúp các bậc phụ huynh làm rõ hơn về cách đánh vần và hỗ trợ quá trình học chữ của bé. Khi trẻ chuẩn bị bước đi vào lớp 1, với tư tưởng vội vàng nên những bậc cha mẹ thường dạy cho nhỏ bé học trước tận nơi để nhỏ nhắn có thể theo kịp đồng đội khi cho lớp. Tuy nhiên, phương pháp đánh vần và đọc bảng chữ cái ngày nay khác hoàn toàn ngày xưa, đề xuất nhiều bậc cha mẹ gặp bối rối trong việc dạy con học chữ. Cũng chính vì vậy, sau đây công ty chúng tôi sẽ share bảng âm vần lớp 1 chuẩn và tiên tiến nhất dưới đây, thuộc theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Các âm vần trong tiếng việt lớp 1

Hãy thuộc thienlongho.com tìm hiểu bảng âm vần lớp 1 công nghệ mới nhất sau đây để dạy trẻ đánh vần tác dụng nhé.


1. Giải pháp phát âm vần âm trong chương trình technology Giáo dục

ChữPhát ÂmChữPhát ÂmChữPhát Âm
aaiiqcờ
ăákcờrrờ
âkhkhờttờ
bbờllờssờ
ccờmmờththờ
chchờnnờtrtrờ
ddờngngờuu
đđờnghngờ képưư
eenhnhờvvờ
êêooxxờ
ggờôôyi
ghgờ képơơiê(yê, ia, ya)ia
gigiờppờuô(ua)ua
hhờphphờươ(ưa)ưa

*

2. Bảng âm vần lớp 1 theo chương trình CNGD

a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, yRiêng những âm: gi; r; d phần đa đọc là “dờ” nhưng cách phát âm khác nhau.c; k; q hồ hết đọc là “cờ”
VầnCách đọcVầnCách đọc
gì – gi huyền gìuômuôm – ua – m – uôm
iê, yê, yađều hiểu là iauôtuôt – ua – t – uôt
đọc là uauôcuôc – ua – c – uôc
ươđọc là ưauônguông – ua – ng – uông
iêuiêu – ia – u – iêuươiươi – ưa – i – ươi
yêuyêu – ia – u – yêuươnươn – ưa – n – ươn
iêniên – ia – n – iênươngương – ưa – ng – ương
yênyên – ia – n – yênươmươm – ưa – m – ươm
iêtiêt – ia – t – iêtươcươc – ưa – c – ươc
iêciêc – ia – c – iêcươpươp – ưa – p – ươp
iêpiêp – ia – phường – iêpoaioai – o- ai- oai
yêmyêm – ia – m – yêmoayoay – o – ay – oay
iêngiêng – ia – ng – iêngoanoan – o – an – oan
uôiuôi – ua – i – uôioănoăn – o – ăn – oăn
uônuôn – ua – n – uônoangoang – o – ang – oang
uyênuyên – u – im – uyênoăngoăng – o – ăng – oăng
uychuych – u – ych – uychoanhoanh – o – anh – oanh
uynhuynh – u – ynh – uynhoachoach – o – ach – oach
uyêtuyêt – u – yêt – uyêtoatoat – o – at – oat
uyauya – u – ya – uyaoătoăt – o – ăt – oăt
uytuyt – u – yt – uytuânuân – u – ân – uân
oioi – o – i – oiuâtuât – u – ât – uât

Các âm: i, ai, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (Vẫn phá tâm như cũ).

TiếngCách đọcGhi chú
Dờ – ơ – dơ
GiơGiờ – ơ – dơĐọc là “dờ” nhưng tất cả tiếng gió.
GiờGiơ – huyền – giờĐọc là “dờ” nhưng bao gồm tiếng gió.
Rờ – ô – rô
KinhCờ – inc – kinh
QuynhCờ – uynh – quynh
QuaCờ – oa – qua
QuêCờ – uê – quê
QuyếtCờ – uyêt – quyêtQuyêt – sắc quyết
Bờ – a ba, cha – huyền – bà
Mướpưa – p – ươpmờ – ươp – mươpMươp – dung nhan – mướp(Nếu các con chưa biết đánh vần ươp thì mới phải đánh vần tự ưa – p – ươp)
Bướmưa – m – ươmbờ – ươm – bươmBươm – sắc – bướm
Bướngbờ – ương – bươngBương – sắc đẹp – bướng
KhoaiKhờ – oai vệ – khoai
KhoáiKhờ – oai – khoaiKhoai – sắc đẹp – khoái
ThuốcUa – cờ- uốcthờ – uôc – thuôcThuôc – nhan sắc – thuốc
MườiƯa – i – ươi-mờ – ươi – mươiMươi – huyền – mười
BuồmUa – mờ – uôm – bờ – uôm – buômBuôm – huyền – buồm.
BuộcUa – cờ – uôcbờ – uôc – buôcBuôc – nặng trĩu – buộc
SuốtUa – tờ – uôt – suôtSuôt – sắc – suốt
QuầnU – ân – uân cờ – uân – quânQuân – huyền – quần.
TiệcIa – cờ – iêc – tờ – iêc – tiêcTiêc – nặng trĩu – tiệc.
ThiệpIa – pờ – iêp cúng – iêp – thiêpThiêp – nặng trĩu – thiệp
BuồnUa – nờ – uôn – buônBuôn – huyền – buồn.

Xem thêm: Tải Game Đột Kích Offline Miễn Phí Bản Full Đã Unlock Full, Tải Đột Kích Offline Full Crack

BưởiƯa – i – ươi – bươiBươi – hỏi – bưởi.
ChuốiUa – i – uôi – chuôiChuôi – nhan sắc – chuối.
ChiềngIa – ngờ – iêng – chiêngChiêng – huyền – chiềng.
GiềngIa – ngờ – iêng – giêngGiêng – huyền – giềngĐọc gi là “dờ” nhưng gồm tiếng gió
HuấnU – ân – uân – huânHuân – dung nhan – huấn.
Quắto – ăt – oăt – cờ – oăt – quăt.Quăt – sắc đẹp – quắt
Huỳnhu – ynh – uynh – huynhhuynh – huyền – huỳnh
XoắnO – ăn uống – oăn – xoănXoăn – dung nhan – xoắn
ThuyềnU – yên – uyên – thuyênThuyên – huyền – thuyền.
QuăngO – ăn uống – oăng – cờ – oăng – quăng.
Chiếpia – phường – iêp – chiêpChiêm – sắc – chiếp
Huỵchu – ych – uych – huychhuych – nặng – huỵch.
Xiếcia – c – iêc – xiêcxiêc – sắc đẹp – xiếc

Sau khi theo dõi bảng âm vần giờ việt lớp 1 technology giáo dục bên trên đây, có lẽ rằng các bậc phụ huynh sẽ hiểu hơn về kiểu cách đánh vần bảng chữ cái thế nào và bao gồm cách dạy dỗ trẻ hiệu quả, giúp nhỏ nhắn học chữ nhanh chóng hơn. Mong muốn rằng share của chúng tôi sẽ mang lại lợi ích được phần nào mang đến mọi tín đồ và hãy thường xuyên xuyên truy cập thienlongho.com để update thêm nhiều bốn liệu giáo dục hữu ích nhé.

thienlongho.com là mạng xã hội thông tin kiến thức về các nghành như: làm cho đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... Do xã hội thienlongho.com tham gia đóng góp và vạc triển. Sơ đồ trang web | Mail: dhp888888