Cho 1.9 gam hỗn hợp muối

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho 1.9 muối hạt cacbonat và hidrocacbonat của một KL kiềm tác dụng hết cùng với HCl dư tạo ra 0.448 lít khí. Tìm tên KL

p/s: mọi fan giúp em cấp


*

Cho 13,7 gam hỗn hợp hai muối hạt cacbonat cùng hidrocacbonat của kim loại kiềm M phản ứng cùng với dụng dịch HCL dư, vật dụng được 3,36 lít khí (đktc) và dùng dịch m gam muối bột clorua. Cực hiếm m là:

A.12,05

B. 15,35

C. 19,025

D. 24,35


*

(n_CO_2=dfrac3.3622.4=0.15left(mol ight))

(n_HCl=2n_CO_2=0.15cdot2=0.3left(mol ight))

(n_H_2O=n_CO_2=0.15left(mol ight))

(BTKL:)

(m_hh+m_HCl=m_M+m_CO_2+m_H_2O)

(Rightarrow m_M=13.7+0.3cdot36.5-0.15cdot44-0.15cdot18=15.35left(g ight))


Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tính năng hết với dung dịch HCl (dư), hiện ra 0,448 lít khí ngơi nghỉ đktc. M là:

A.

Bạn đang xem: Cho 1.9 gam hỗn hợp muối

Na

B. K

C.

Xem thêm: Top 8 Game Co - Cùng Bạn Bè Chơi Các Tựa Game Co

Rb

D. Li


Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với hỗn hợp HCl dư, có mặt 0,448 lít khí (đktc). Kim loại M là

A. Li

B. K

C. Rb

D. Na


Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat cùng hiđrocacbonat của kim loại kiềm M công dụng hết với hỗn hợp HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là

A.Li

B.Rb

C.Na

D.K


Chọn C.

Chọn D. Gọi CTPT : M2CO3; MHCO3

nCO2= nhh= 0,02 mol

→ M = 1,9/0,02 = 95 g

→ 17,5 milimet 34 → M là Na.


Cho 1,9 gam tất cả hổn hợp muối cacbonat với hiđrocacbonat của kim loại kiềm M chức năng hết với dung dịch HCl (dư), có mặt 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là:

A. K

B. Rb

C. Na

D. Li


Cho 1,9 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonat và hi đrocacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl dư có mặt 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là:

A. Na

B. Li

C. K

D. Rb


Đáp án A

Đặt bí quyết muối cacbonat là M2CO3 gồm số mol x , muối bột hiđrocacbonat là MHCO3 có số mol y mol

M2CO3+ 2HCl → 2MCl + CO2+ H2O

x x mol

MHCO3+ HCl→ MCl + CO2+ H2O

y y mol

Ta tất cả

n C O 2 = x+y= 0,448/22,4 = 0,02 mol = nhỗn phù hợp 2 muối

→ M h h ¯ = m h h n h h = 1 , 9 0 , 02 = 95

→ M+61


Cho 20,6 gam hỗn hợp muối cacbonat của một sắt kẽm kim loại kiềm và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ tác dụng với dung dịch HCl dư thấy tất cả 4,48 lít khí thoát ra (đktc). Cô cạn hỗn hợp thu được m gam muối bột khan. Quý hiếm của m là

A. 18,4

B. 18,9

C. 22,8

D. 28,8


Cho 1,9 g tất cả hổn hợp muối cacbonat cùng hidrocacbonat của kim loại kiềm M chức năng hết cùng với dd HCl dư , ra đời 0,448 l khí (đktc) .Tìm sắt kẽm kim loại M ?


Cho 33,8 gam lếu hợp có một muối cacbonat axit và một muối bột cacbonat trung hòa - nhân chính của cùng một sắt kẽm kim loại kiềm X bội nghịch ứng với dung dịch HCl dư nhận được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Xác minh X?

A. Li

B. Na

C. K

D. Rb


Đáp án C

Đặt công thức muối cacbonat là M2CO3 có số mol x , muối hiđrocacbonat là MHCO3 bao gồm số mol y mol