ĐỂ ĐÈN SÁNG BÌNH THƯỜNG

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

31

: nhì bóng đèn bao gồm điện trở 6Ω, 12Ω thuộc hoạt động thông thường với hiệu điện cố 6V. Lúc mắc hai bóng đèn vào hiệu điện vắt 12V thì đèn gồm sáng bình thường không ?

A. Cả nhì đèn sáng bình thường B. Đèn 1 sáng sủa yếu, đèn hai sáng bình thường

C. Đèn nhì sáng yếu, đèn một sánh bình thường D. Cả nhị đèn sáng sủa bình thường

 : hai bóng đèn có điện trở 6Ω, 12Ω thuộc hoạt động bình thường với hiệu điện nắm 6V. Lúc mắc thông suốt hai bóng đèn vào hiệu điện rứa 12V thì đèn tất cả sáng thông thường không ?

A. Cả nhì đèn sáng thông thường B. Đèn 1 sáng yếu, đèn hai sáng trên mức cho phép bình thường

C. Đèn hai sáng yếu, đèn một sánh thông thường D. Cả hai đèn sáng bình thường


*

R1 nt R2

xet HDT giup den hd bth : U=6V (Rightarrowleft{eginmatrixI1=Idm1=dfracUR1=1A\I2=Idm2=dfracUR2=0,5Aendmatrix ight.)

xet HDT: U'=12V

(Rightarrow I1=I2=Im=dfracU"https://thienlongho.com/R1+R2=dfrac23A)(Rightarrowleft{eginmatrixI1Idm2endmatrix ight.)

=>den 1 thanh lịch yeu hon bth, den 2 lịch sự manh hon bth

=>dap an: B

 

 


Điều chỉnh trở thành trở nhằm đèn sáng sủa bình thường. Khi đó nếu mắc thêm R tuy nhiên song cùng với đèn ( giữ nguyên vị trí con chạy) thì khả năng chiếu sáng đèn đổi khác thế làm sao ?

Trên bóng đèn có ghi 220v 100wa, Tính cường độ chiếc điện với điện trở của đèn trong khi sáng bình thườngb, Mắc đèn điện này vào hiệu điện cố gắng 110v thì ánh sáng của đèn như vậy nào? Tính công suất tiêu thụ của đèn thời điểm đóc, Đèn sáng sủa binh thường, tính tiền điện yêu cầu trả vào 30 ngày biết trung bình từng ngày đèn hoạt đông 3h và 1 kwh= 2000đ


a. (left{eginmatrixI=P:U=100:220=dfrac511A\R=U:I=220:dfrac511=484Omegaendmatrix ight.)

b. (U_den>URightarrow) đèn sáng yếu

 (P"https://thienlongho.com/=U"https://thienlongho.com/I=110cdotdfrac511=50)W

c. (A=Pt=100cdot3cdot30=9000)Wh = 9kWh

(Rightarrow T=Acdot2000=9cdot2000=18000left(dong ight))


(P=U.IRightarrow I=dfracPU=dfrac100220=dfrac511left(A ight))

(P=dfracU^2RRightarrow R=dfracU^2P=dfrac220^2100=484left(Omega ight))

Mắc vào hiệu điện cố kỉnh 100V thì đèn đang sáng yếu đuối hơn

(P=dfracU^2R=dfrac110^2484=25left(W ight))

(A=P.t=100.30.3.60.60=32400000left(J ight)=9left(kWh ight))

Tiền điện yêu cầu trả: (2000 imes9=18000left(đ ight))


Mắc đèn điện 9V – 3W vào hai cực của acquy 11V - 3Ω thì đèn sáng như vậy nào? mong muốn đèn sáng thông thường thì cần mắc tiếp nối thêm một vươn lên là trở R, vậy rất cần được điều chỉnh R bằng bao nhiêu nhằm đèn sáng bình thường.

Bạn đang xem: Để đèn sáng bình thường


Mắc đèn điện 9V – 3W vào hai rất của acquy 11V - 3Ω thì đèn sáng như vậy nào? hy vọng đèn sáng bình thường thì đề nghị mắc thông liền thêm một biến hóa trở R, vậy rất cần được điều chỉnh R bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường


a, do U>Uđmđ(11>9)

Nên đèn sáng dạn dĩ hơn so với bình thường

b,Để đèn sáng sủa bình thường 

Thì (U_đ=U_đm=9left(V ight);P_đ=P_đm=3left(W ight))

MCD: Rđnt Rb

(R_đ=dfracU_đ^2P_đ=dfrac9^23=27left(Omega ight))

(R=dfracR_đR_bR_đ+R_b=dfrac27cdot R_b27+R_b=3Rightarrow R_b=3.375left(Omega ight))

 


Một bóng đèn có hệ số nhiệt điện trở của dây tóc là 4 , 5 . 10 - 4 K - 1 . Khi đèn sáng thông thường thì năng lượng điện trở của dây tóc đèn là 1,2Ω. Ở nhiệt độ 20oC thì năng lượng điện trở của dây tóc đèn là 0,72Ω. ánh nắng mặt trời của dây tóc đèn lúc đèn sáng thông thường xấp xỉ bằng

A. 1480oC

B. 1520oC

C.

Xem thêm: Top 7 Game Nhập Vai Hay Pc Hay Nhất Hiện Nay 2021 (Online Và Offline)

1500oC

D. 750oC


Cho R1= 24 Ôm nối tiếp R2= 26 Ôm rồi đặt vào HĐT không đôi 9V

a. Tính điện trở tương đương

b. Vậy R2 bằng đèn(6V-3W) thì đèn sáng như thế nào? vày sao? nếu như đèn không sáng bình thường, ý muốn đèn sáng bình thường thì nên mắc thêm R3 như thế nào? R3 có mức giá trị bao nhiêu?


(R=R1+R2=24+26=50Omega)

(I3=P3:U3=3:6=0,5A)

(I=I1=I2=U:R=9:50=0,18A)

Đèn không sáng bình thường, vì: (I3>I2)

 


-Trong số các bóng đèn có cùng HĐT định mức bóng đèn ra làm sao có quý hiếm điện trở nhỏ nhất.

-Các đèn điện cùng HĐT định mức lúc sáng thông thường thì bóng ra sao có ánh sáng yếu nhất

Ai giúp với :

1 bóng đèn khi sáng thông thường có điện trở bằng 24 ôm cùng cường độ cái điện qua nhẵn là 0,75A . Giả dụ dùng bóng đèn ở hiệu điện nạm 75V thì đèn sáng rứa nào ? 


Hiệu điện nắm định nấc của bóng là: (U_dm=I.R=0,75.24=18V)

Do 75 > 18 nên khi sử dụng ở hiệu điện thay 75V thì bóng có khả năng sẽ bị cháy bởi vì hiệu điện nạm quá cao.


ta có:

hiệu điện nỗ lực định nút của đèn điện là:

(U_đm=I_đmR_đ=18V)

do hiệu điện rứa mắc vào to hơn so với hiệu điện nuốm định nấc của bóng đèn bắt buộc đèn sáng sủa mạnh