Giá Chuối Hột Rừng Khô

Chuối Hột Rừng tự nhiên 100%. Do anh chị em công ty chúng tôi khai thác & chế biến bảo đảm chất lượng nhất, ngâm rượu thơm ngon, an ninh để thực hiện hàng ngày.

Chuối Xanh – Thái Miếng: 140.000đ/kg (1Kg dìm 10L rượu)Chuối Chín – Nguyên Quả: 200.000đ/kg (1kg ngâm 5L rượu)Chuối Hột Mix: 270.000đ

Bạn đang xem: Giá chuối hột rừng khô

*

Xem thêm: Top 10 Game Hay Cho Windows Phone 2020 Không Thể Bỏ Qua, Download Game

*

270,000₫","sku":"SP000179","variation_description":"

Gu1ed3m 500gram Chuu1ed1i Xanh ngu00e2m 5L Ru01b0u1ee3u + 1kg Chuu1ed1i Chu00edn ngu00e2m 5L Ru01b0u1ee3u ","variation_id":97354,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1.5","weight_html":"1.5 kg"},"attributes":"attribute_pa_trong-luong":"1kg-thai-mieng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":140000,"display_regular_price":140000,"image":"title":"Chuu1ed1i Hu1ed9t Ru1eebng Xanh - Thu00e1i Miu1ebfng","caption":"Chuu1ed1i Hu1ed9t Ru1eebng Xanh - Thu00e1i Miu1ebfng","url":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4.jpg","alt":"","src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4-680x680.jpg","srcset":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4-680x680.jpg 680w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4-200x200.jpg 200w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4-533x533.jpg 533w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4-768x768.jpg 768w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4-733x733.jpg 733w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4-100x100.jpg 100w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4-460x460.jpg 460w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4-300x300.jpg 300w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4.jpg 790w","sizes":"(max-width: 680px) 100vw, 680px","full_src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4.jpg","full_src_w":790,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-4-300x169.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":169,"src_w":680,"src_h":680,"image_id":90923,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"140,000₫","sku":"SP000178","variation_description":"Ngu00e2m 1kg vu1edbi 10L ru01b0u1ee3u, tu1eb7ng ku00e8m 02 Quu1ea3 La Hu00e1n ","variation_id":90856,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_trong-luong":"1kg-nguyen-qua","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200000,"display_regular_price":200000,"image":"title":"Chuu1ed1i Hu1ed9t Ru1eebng Chu00edn- Nguyu00ean Quu1ea3","caption":"Chuu1ed1i Hu1ed9t Ru1eebng Chu00edn- Nguyu00ean Quu1ea3","url":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b.jpg","alt":"","src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b-680x680.jpg","srcset":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b-680x680.jpg 680w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b-200x200.jpg 200w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b-533x533.jpg 533w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b-768x768.jpg 768w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b-733x733.jpg 733w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b-100x100.jpg 100w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b-460x460.jpg 460w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b-300x300.jpg 300w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b.jpg 790w","sizes":"(max-width: 680px) 100vw, 680px","full_src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b.jpg","full_src_w":790,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/Chuoi-Hot-Rung-xanh-chin-3b-300x169.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":169,"src_w":680,"src_h":680,"image_id":90925,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"200,000₫","sku":"SP000176","variation_description":"Ngu00e2m 1kg vu1edbi 5L ru01b0u1ee3u, tu1eb7ng ku00e8m 01 Quu1ea3 La Hu00e1n ","variation_id":90855,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Chọn SP lựa chọn một tùy chọn1kg - Nguyên Quả1kg - Thái MiếngChuối Hột Mix1kg - Nguyên Quả1kg - Thái MiếngChuối Hột MixXóa