Violympic

Tổng vừa lòng đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5

Tổng phù hợp đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 5 là đề thi giải Toán bởi Tiếng Anh qua mạng giành riêng cho học sinh lớp 5 gồm đáp án đi cùng. Mong muốn thông qua bài toán ôn luyện với các đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 5 để giúp các em ôn tập và củng vậy kiến thức, nhằm mục đích đạt kết quả cao trong các vòng tiếp sau của hội thi Violympic giải Toán giờ Anh qua mạng.

Bạn đang xem: Violympic


Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 0.6 hour = .............. Minutes.

Question 2: 12 hours 24 minutes x 2 = ............. Hours.

(Write your answer by decimal in the simplest form)


Question 3: 51 hours = ............ Days.

(Write your answer by decimal in the simplest form)

Question 4: 5 minutes 27 seconds : 3 = .......... Seconds.

Xem thêm: Ra Mắt Game Đường Lên Đỉnh Olympia Phiên Bản, Download Trò Chơi Đường Lên Đỉnh Olympia

Question 5: How fast is Anna going if she runs 8 miles in the park in only 2 hours?

Question 6: How fast is Jack going if the train he is on travels đôi mươi miles in just 6 minutes?

Question 7: How far will Mary travel if she rides her motorbike for 24 minutes at a tốc độ of 75 miles/hour?

Question 8: Yesterday Peter roller skated for 2.5 hours at a tốc độ of 6 km/h. How many kilometers did he skate?

Question 9: The area of a rectangle ABCD is 56cm2. Given a random point E inside of ABCD. Find the total area of triangles AED & BEC.

Question 10: The distance between 2 trees is 300 meters. It will take a bird 30 seconds to fly between these 2 trees. How fast is the bird in kilometer per hour?

Exam number 2: Cóc quà tài ba

Question 1: Which of following is correct?


a. 100 + 64 = 104 + 60

b. 100 + 64 = 140 + 6

c. 100 + 64 = 106 + 40

d. 100 + 64 = 10 + 64

Question 2: Write as a decimal.

The result is .........

a. 23,05 b. 23,0005 c. 23,005 d. 235

Question 3: Find the value of x such that x + 3/7 = 26/21

a. 7/21 b. 23/21 c. 23/14 d. 17/21

Question 4: Calculate: 23,61 x 4,23 = .........

a. 9987,03 b. 92,1403 c. 99,8703 d. 9214,03

Question 5: This shape is made of several small cubes. Find the surface area of the shape, if each side of small cube is 2cm long.


Question 8: What is the difference between the sum of the first năm nhâm thìn even natural numbersand the first năm nhâm thìn odd natural numbers?

a. 4031 b. Năm nhâm thìn c. 4030 d. 2015

Question 9: Jack buys sofas from a wholesale market for $3750, and then he sells all of them at a loss of 4%. How much money did he sell each sofa for?

a. $3900 b. $156 c. $3600 d. $144

Question 10: A square picture was cut along the lines into 9 pieces. Which of the following shapes below was missing piece?

Exam number 3: sắp xếp những giá trị theo vật dụng tự tăng dần

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 5

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 36

Question 2: 24,8

Question 3: 2,125

Question 4: 109

Question 5: 4

Question 6: 200

Question 7: 30

Question 8: 15

Question 9: 28


Question 10: 36

Exam number 2: Cóc tiến thưởng tài ba

Question 1: a

Question 2: a

Question 3: d

Question 4: c

Question 5: c

Question 6: a

Question 7: a

Question 8: b

Question 9: d

Question 10: c

Exam number 3: chuẩn bị xếp các giá trị theo máy tự tăng dần

(3) Tài liệu vẫn còn, mời chúng ta tải về giúp xem tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
thienlongho.com
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 2.903 Lượt xem: 12.706 Dung lượng: 497,7 KB
Liên kết thiết lập về

Link thienlongho.com chính thức:

Tổng vừa lòng đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 5 thienlongho.com Xem

Các phiên bạn dạng khác với liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA