Luật sửa đổi bổ sung luật thi hành án dân sự

Điểm new của qui định Thi hành dân sự sửa đổi 2014

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Luật số: 64/2014/QH13

Hà Nội, ngày 25 mon 11 năm 2014

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổsung một vài điều của cơ chế thi hành dân sự số 26/2008/QH12.

Bạn đang xem: Luật sửa đổi bổ sung luật thi hành án dân sự

Điều 1.

Sửa đổi, bổsung một vài điều của hình thức thi hành án dân sự:

1. Sửa đổi, bổsung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này mức sử dụng nguyên tắc, trình tự,thủ tục thi hành bản án, đưa ra quyết định dân sự, hình phát tiền, tịch thâu tài sản,truy thu tiền, gia sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí vàquyết định dân sự trong phiên bản án, quyết định hình sự, phần gia tài trong phiên bản án,quyết định hành chính của tand án, ra quyết định của Tòa án xử lý phá sản, quyết định xử lý vụ việc đối đầu của Hội đồng xử lý vụ vấn đề cạnhtranh có liên quan đến gia sản của bên cần thi hành và phán quyết, quyết địnhcủa Trọng tài dịch vụ thương mại (sau trên đây gọi chung là bản án, quyết định); khối hệ thống tổchức thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nhiệm vụ của bạn được thihành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan; nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ quan, tổ chức, cá thể trong chuyển động thi hành án dân sự.”

2. Sửa đổi, bổ sungđiểm đ và điểm e; bổ sung cập nhật điểm g khoản 1 Điều 2 như sau:

“đ) ra quyết định xửlý vụ việc tuyên chiến và cạnh tranh của Hội đồng giải pháp xử lý vụ việc cạnh tranh mà sau 30 ngày, kểtừ ngày tất cả hiệu lực lao lý đương sự không tự nguyện thi hành, ko khởi kiệntại Tòa án;

e) Phán quyết, quyết định của Trọngtài yêu thương mại;

g) quyết định của toàn án nhân dân tối cao giải quyếtphá sản.”

3. Bổ sung khoản 9 Điều 3 như sau:

“9. Mỗi ra quyết định thi hành án là mộtviệc thực hiện án.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Quyền, nhiệm vụ của ngườiđược thực hiện án

1. Bạn được thực hiện án có các quyềnsau đây:

a) Yêu ước thi hành án, đình chỉ thihành một phần hoặc toàn bộ bạn dạng án, quyết định, vận dụng biện pháp bảo đảm, áp dụngbiện pháp chống chế thực hiện án được nguyên tắc trong quy định này;

b) Được thông báo vềthi hành án;

c) thỏa thuận với fan phải thi hànhán, người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức,nội dung thực hiện án;

d) yêu thương cầu toàn án nhân dân tối cao xác định, phân chiaquyền sở hữu, thực hiện tài sản; yêu ước Tòa án giải thích những điểm không rõ,đính bao gồm lỗi thiết yếu tả hoặc số liệu không nên sót; khởi khiếu nại dân sự để bảo vệ quyền,lợi ích đúng theo pháp của bản thân mình trong ngôi trường hợp gồm tranh chấp về gia sản liên quan liêu đếnthi hành án;

đ) Tự bản thân hoặc ủy quyền đến ngườikhác xác minh, đưa thông tin về đk thi hành án của người phải thihành án;

e) chưa phải chịu chi tiêu xác minhđiều kiện thi hành án vì Chấp hành viên thực hiện;

g) yêu cầu cầm cố đổiChấp hành viên vào trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tưkhi làm cho nhiệm vụ;

h) Ủy quyền cho tất cả những người khác thực hiệnquyền, nhiệm vụ của mình;

i) bàn giao quyềnđược thực hành án cho người khác;

k) Được miễn, giảmphí thực hiện án trong trường hợp đưa thông tin chính xác về điều kiện thihành án của fan phải thực hành án và trường hòa hợp khác theo cách thức của Chínhphủ;

l) khiếu nại, cáo giác về thực hành án.

2. Fan được thực hiện án tất cả cácnghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành nghiêm chỉnh bạn dạng án, quyếtđịnh;

b) triển khai các quyết định, yêu cầucủa Chấp hành viên trong thực hiện án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sựkhi có biến đổi về địa chỉ, chỗ cư trú;

c) chịu phí, giá cả thi hành án theoquy định của phương tiện này.”

5. Bổ sung cập nhật Điều 7avà Điều 7b vào sau Điều 7 như sau:

“Điều 7a. Quyền, nhiệm vụ của ngườiphải thực hành án

1. Người phải thi hành án có những quyềnsau đây:

a) từ bỏ nguyện thực hiện án; thỏa thuậnvới bạn được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thờigian, địa điểm, phương thức, văn bản thi hành án; từ nguyện giao gia tài đểthi hành án;

b) Tự bản thân hoặc ủy quyền mang đến ngườikhác yêu mong thi hành án theo qui định của luật này;

c) Được thông báo vềthi hành án;

d) yêu cầu tand xác định, phân chiaquyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu mong Tòa án phân tích và lý giải những điểm không rõ,đính thiết yếu lỗi thiết yếu tả hoặc số liệu sai sót; khởi khiếu nại dân sự để bảo đảm an toàn quyền,lợi ích vừa lòng pháp của mình trong trường hợp gồm tranh chấp về gia sản liên quan lại đếnthi hành án;

đ) gửi giao nghĩa vụ thi hành áncho bạn khác theo phương tiện của lao lý này;

e) yêu cầu thế đổiChấp hành viên vào trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tưkhi có tác dụng nhiệm vụ;

g) Được xét miễn, giảm nhiệm vụ thihành án; được xét miễn, giảm 1 phần hoặc toàn bộ giá cả cưỡng chế thi hànhán theo công cụ của điều khoản này;

h) khiếu nại, tố giác về thực hành án.

2. Tín đồ phải thực hành án bao gồm cácnghĩa vụ sau đây:

a) thực hiện đầy đủ, kịp thời bản án,quyết định;

b) Kê khai chân thực tài sản, điềukiện thi hành án; hỗ trợ đầy đủ tài liệu, sách vở có tương quan đến tài sản củamình khi gồm yêu cầu của người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề câu chữ kê khai đó;

c) triển khai các quyết định, yêu cầucủa Chấp hành viên trong thực hiện án; thông tin cho cơ quan thi hành án dân sựkhi có biến hóa về địa chỉ, chỗ cư trú;

d) Chịu ngân sách thi hành án theo quyđịnh của luật này.

Điều 7b. Quyền, nhiệm vụ của ngườicó quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

1. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quancó các quyền sau đây:

a) Được thông báo, tham gia vào việcthực hiện biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án nhưng mà mình có liênquan;

b) yêu thương cầu toàn án nhân dân tối cao xác định, phân chiaquyền sở hữu, áp dụng tài sản; yêu ước Tòa án lý giải những điểm chưa rõ,đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi khiếu nại dân sự để bảo vệ quyền,lợi ích đúng theo pháp của chính bản thân mình trong trường hợp tất cả tranh chấp về gia tài liên quan đếnthi hành án;

c) năng khiếu nại, tố giác về thực hiện án.

2. Người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liênquan bao gồm nghĩa vụ triển khai nghiêm chỉnh những quyết định, yêu cầu của Chấp hànhviên trong thực hành án; thông tin cho cơ quan thi hành án dân sự khi bao gồm thay đổivề địa chỉ, nơi cư trú.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Viện kiểm liền kề nhân dân kiểm sátviệc tuân theo điều khoản của Tòa án, phòng ban thi hành án dân sự, Chấp hànhviên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong vấn đề thi hành án dân sự.

Khi kiểm gần cạnh thi hành án dân sự, Việnkiểm giáp nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Kiểm sát vấn đề cấp, gửi giao, giảithích, sửa chữa, vấp ngã sung phiên bản án, quyết định của Tòa án;

b) Yêu cầu Chấp hành viên, cơ quanthi hành án dân sự cùng cấp, cấp cho dưới ra ra quyết định về thi hành án, gửi các quyếtđịnh về thực hiện án; thực hành đúng phiên bản án, quyết định; từ kiểm tra vấn đề thihành án với thông báo tác dụng kiểm tra cho Viện kiểm liền kề nhân dân; yêu cầu cơquan, tổ chức triển khai và cá nhân cung cấp cho hồ sơ, tài liệu, dẫn chứng có liên quan đếnviệc thực hiện án theo phương tiện của nguyên lý này;

c) thẳng kiểm sát chuyển động thihành dân sự của cơ sở thi hành án dân sự cùng cấp và cấp cho dưới, Chấp hànhviên, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; ban hành kết luận kiểm sátkhi xong xuôi việc kiểm sát;

d) tham gia phiên họp của toàn án nhân dân tối cao xétmiễn, giảm nghĩa vụ thi hành án so với khoản thu nộp ngân sách nhà nước vàphát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân;

đ) đề nghị xem xét hành vi, quyết địnhliên quan mang đến thi hành án bao gồm vi phạm, luật pháp ít nghiêm trọng của tòa án, cơquan thi hành án dân sự cùng cung cấp hoặc cấp cho dưới, yêu mong khắc phục phạm luật phápluật với xử lý tín đồ vi phạm; đề nghị cơ quan, tổ chức liên quan có sơ hở, thiếusót trong hoạt động quản lý khắc phục nguyên nhân, điều kiện dẫn tới vi phạmpháp chính sách và áp dụng những biện pháp chống ngừa;

e) kháng nghị hành vi, đưa ra quyết định củaThủ trưởng, Chấp hành viên cơ quan thi hành dân sự cùng cấp, cấp dưới bao gồm viphạm điều khoản nghiêm trọng xâm phạm tiện ích của bên nước, quyền, ích lợi hợppháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu ước đình chỉ vấn đề thi hành, thu hồi, sửađổi, bổ sung hoặc bỏ bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hànhán, dứt hành vi vi phạm pháp luật.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 14 như sau:

“7. Report công tác thực hiện án dânsự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo pháp luật của pháp luật; báocáo tòa án nhân dân về hiệu quả thi hành bạn dạng án, đưa ra quyết định khi có yêu cầu.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau:

“2. Tổng kết trong thực tiễn công tác thihành án theo thẩm quyền; thực hiện cơ chế thống kê, report công tác tổ chức,hoạt động thi hành án dân sự theo lí giải của cơ quan thống trị thi hành án thuộcBộ Quốc phòng; report Tòa án về tác dụng thi hành bản án, ra quyết định khi bao gồm yêucầu.”

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 16 như sau:

“7. Báo cáo công tác thi hành án dânsự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng theo phương tiện của pháp luật; báocáo tand về hiệu quả thi hành phiên bản án, quyết định khi tất cả yêu cầu.”

10. Sửa đổi, bổsung các khoản 5, 6 và 7 Điều 18 như sau:

“5. Người có đủ tiêu chuẩn chỉnh quy định tạikhoản 1 Điều này, là sỹ quan quân nhóm tại ngũ thì được chỉ định Chấp hành viêntrong quân đội.

Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Chấp hànhviên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viên thời thượng trong quân độiđược triển khai theo vẻ ngoài tại các khoản 2, 3 với 4 Điều này.

6. Tín đồ đang là Thẩm phán, Kiểm sátviên, Điều tra viên được điều hễ đến công tác làm việc tại phòng ban thi hành án dân sự,người đã từng có lần là Chấp hành viên tuy thế được bố trí làm nhiệm vụ khác và có đủ điềukiện giải pháp tại khoản 1 Điều này thì rất có thể được chỉ định Chấp hành viên làm việc ngạchtương đương không qua thi tuyển.

7. Trường hợp đặc biệt quan trọng do nhu cầu bổnhiệm Thủ trưởng, Phó thủ trưởng phòng ban thi hành án dân sự, người có đủ tiêuchuẩn mức sử dụng tại khoản 1 Điều này vẫn có thời hạn làm công tác quy định từ05 năm trở lên có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp; có 10 năm làm cho côngtác pháp luật trở lên rất có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp; tất cả 15 nămlàm công tác quy định trở lên rất có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấpkhông qua thi tuyển.”

11. Sửa đổi, bổsung những khoản 1, 2 cùng 3 Điều 28 như sau:

“1. Tòa án đã ra bạn dạng án, quyết địnhquy định tại các điểm a, b, c, d cùng g khoản 1 Điều 2 của quy định này bắt buộc chuyểngiao bạn dạng án, quyết định đó đến cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trongthời hạn 30 ngày, kể từ ngày bạn dạng án, ra quyết định có hiệu lực thực thi pháp luật.

2. Tòa án nhân dân đã ra bạn dạng án, quyết địnhquy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của khí cụ này đề xuất chuyển giao bạn dạng án, quyếtđịnh đó đến cơ quan lại thi hành án dân sự có thẩm quyền vào thời hạn 15 ngày, kểtừ ngày ra phiên bản án, quyết định.

3. Tòa án, Trọng tài thương mại đã raquyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời phải đưa giao ra quyết định đó chocơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ngay sau khoản thời gian ra quyết định.”

12. Sửa đổi, bổsung Điều 29 nhưsau:

“Điều 29. Giấy tờ thủ tục nhận bạn dạng án, quyếtđịnh

Khi nhận bạn dạng án, quyết định do Tòaán, Trọng tài dịch vụ thương mại chuyển giao, ban ngành thi hành dân sự phải kiểm tra,vào sổ nhận bản án, quyết định.

Sổ nhận bạn dạng án, ra quyết định phải ghirõ số máy tự; ngày, tháng, năm nhận bản án, quyết định; số, ngày, tháng, năm củabản án, đưa ra quyết định và tên Tòa án, Trọng tài dịch vụ thương mại đã ra phiên bản án, quyết định;tên, địa chỉ cửa hàng của đương sự và tài liệu khác bao gồm liên quan.

Việc giao, nhấn trực tiếp bản án, quyếtđịnh phải bao gồm chữ ký kết của nhì bên; ngôi trường hợp dấn được bạn dạng án, quyết định và tàiliệu có tương quan bằng mặt đường bưu điện thì cơ sở thi hành dân sự phải thôngbáo bởi văn bạn dạng cho Tòa án, Trọng tài dịch vụ thương mại đã chuyển giao biết.”

13. Sửa đổi, bổsung Điều 31 nhưsau:

“Điều 31. Tiếp nhận, lắc đầu yêu cầuthi hành án

1. Đương sự tự bản thân hoặc ủy quyền chongười khác yêu mong thi hành án bằng hiệ tượng trực tiếp nộp đơn hoặc trình bàybằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu yêu cầu nộp phiên bản án, quyết định,tài liệu khác gồm liên quan.

Ngày yêu cầu thi hành án được tính từngày người yêu cầu nộp đối chọi hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày tất cả dấu bưu điệnnơi gửi.

2. Đơn yêu cầu cần có các nội dungsau đây:

a) Tên, địa chỉ cửa hàng của người yêu cầu;

b) Tên ban ngành thi hành án dân sự nơiyêu cầu;

c) Tên, add của bạn được thihành án; fan phải thực hành án;

d) văn bản yêu ước thi hành án;

đ) tin tức về tài sản, điều kiệnthi hành án của fan phải thực hành án, nếu có;

e) Ngày, tháng, năm làm cho đơn;

g) Chữ cam kết hoặc điểm chỉ của tín đồ làmđơn; trường thích hợp là pháp nhân thì phải bao gồm chữ ký kết của người đại diện hợp pháp vàđóng dấu của pháp nhân, nếu có.

3. Ngôi trường hợp người yêu cầu trực tiếptrình bày bằng lời nói thì phòng ban thi hành án dân sự phải tạo lập biên bản có cácnội dung chính sách tại khoản 2 Điều này, có chữ cam kết của bạn lập biên bản; biênbản này có giá trị như đơn yêu cầu.

4. Khi tiếp nhận yêu ước thi hành án,cơ quan liêu thi hành án dân sự phải đánh giá nội dung yêu cầu và các tài liệu kèmtheo, vào sổ thừa nhận yêu cầu thi hành án và thông tin bằng văn bạn dạng cho người yêu cầu.

5. Cơ quan thi hành án dân sự từ chốiyêu cầu thi hành án và phải thông báo bằng văn bạn dạng cho tình nhân cầu trong thờihạn 05 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày cảm nhận yêu cầu thi hành án trong số trườnghợp sau đây:

a) tình nhân cầu không có quyền yêu cầuthi hành án hoặc nội dung yêu ước không tương quan đến nội dung của bản án, quyếtđịnh; phiên bản án, đưa ra quyết định không có tác dụng phát sinh quyền, nghĩa vụ của những đương sựtheo nguyên tắc của mức sử dụng này;

b) ban ngành thi hành án dân sự đượcyêu cầu không có thẩm quyền thực hiện án;

c) hết thời hiệu yêu cầu thi hànhán.”

14. Sửa đổi, bổsung điểm c khoản 1, khoản 2 với điểm dkhoản 3 Điều 35 như sau:

“c) quyết định giám đốc thẩm, tái thẩmcủa tòa án nhân dân nhân dân cao cấp đối với phiên bản án, quyết định đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luậtcủa toàn án nhân dân tối cao nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với tương đươngnơi phòng ban thi hành án dân sự có trụ sở;”

“2. Ban ngành thi hành án dân sự cấp tỉnhcó thẩm quyền thực hành các bạn dạng án, đưa ra quyết định sau đây:

a) bản án, quyết định sơ thẩm của Tòaán nhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw trên thuộc địa bàn;

b) bạn dạng án, ra quyết định của tòa án nhân dân nhândân cung cấp cao;

c) đưa ra quyết định của tòa án nhân dân nhân dân tốicao bàn giao cho ban ngành thi hành án dân sự cấp tỉnh;

d) bản án, ra quyết định của tand nướcngoài, đưa ra quyết định của Trọng tài quốc tế được tòa án công nhấn và đến thihành trên Việt Nam;

đ) Phán quyết, quyết định của Trọngtài yêu thương mại;

e) ra quyết định xử lývụ việc đối đầu và cạnh tranh của Hội đồng cách xử lý vụ câu hỏi cạnh tranh;

g) bản án, quyết định do cơ sở thihành án dân sự nơi không giống hoặc ban ngành thi hành án cấp cho quân quần thể ủy thác;

h) phiên bản án, ra quyết định thuộc thẩm quyềnthi hành của ban ngành thi hành án dân sự cấp huyện vẻ ngoài tại khoản 1 Điều nàymà thấy quan trọng lấy lên để thi hành;

i) phiên bản án, ra quyết định quy định tạikhoản 1 Điều này mà gồm đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc rất cần được ủy tháctư pháp về thực hiện án.”

“d) quyết định dân sự của tòa án nhân dân nhândân về tối cao chuyển nhượng bàn giao cho phòng ban thi hành án cung cấp quân khu;”

15. Sửa đổi, bổsung Điều 36 nhưsau:

“Điều 36. Ra quyết định thi hànhán

1. Thủ trưởng cơ sở thi hành án dânsự ra quyết định thi hành án khi tất cả yêu mong thi hành án, trừ trường hợp quy địnhtại khoản 2 Điều này.

Thời hạn ra ra quyết định thi hành ántheo yêu mong là 05 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhận thấy yêu cầu thi hành án.

2. Thủ trưởng phòng ban thi hành án dânsự bao gồm thẩm quyền chủ động ra ra quyết định thi hành án với phân công Chấp hành viêntổ chức thi hành đối với phần bản án, quyết định sau:

a) Hình phân phát tiền, truy hỏi thu tiền, tàisản thu lợi bất chính, án phí, lệ mức giá Tòa án;

b) Trả lại tiền, gia sản cho đương sự;

c) trưng thu sung quỹ công ty nước, tịchthu tiêu hủy thứ chứng, tài sản; các khoản thu khác mang đến Nhà nước;

d) tịch thu quyền sử dụng đất với tài sảnkhác nằm trong diện sung quỹ đơn vị nước;

đ) quyết định áp dụng phương án khẩncấp tạm bợ thời;

e) đưa ra quyết định của tòa án giải quyếtphá sản.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nói từngày nhấn được phiên bản án, đưa ra quyết định quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này,Thủ trưởng cơ sở thi hành án dân sự phải ra ra quyết định thi hành án.

Đối với quyết định quy định tại điểm đkhoản này thì yêu cầu ra ngay đưa ra quyết định thi hành án.

Đối với quyết định quy định tại điểme khoản này thì bắt buộc ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được quyết định.

3. Ra quyết định thi hành án bắt buộc ghi rõhọ, tên, công tác của fan ra quyết định; số, ngày, tháng, năm, thương hiệu cơ quan, tổchức ban hành bản án, quyết định; tên, địa chỉ cửa hàng của bạn phải thực hiện án, ngườiđược thi hành; phần nhiệm vụ phải thực hiện án; thời hạn tự nguyện thực hành án.

4. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết Điềunày.”

16. Sửa đổi, bổsung Điều 38 nhưsau:

Điều 38. Gửi quyết định về thihành án

Trong thời hạn 03 ngày làm cho việc, nhắc từngày ra quyết định, các quyết định về thực hành án đề xuất được gửi cho Viện kiểmsát nhân dân cùng cấp, trừ trường phù hợp Luật này có quy định khác.

Quyết định chống chế thực hiện án phảiđược gửi đến Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn (sau phía trên gọi thông thường là Ủy bannhân dân cấp cho xã) nơi tổ chức cưỡng chế thực hiện án, cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan đến việc tiến hành quyết định cưỡng chế thực hành án.”

17. Sửa đổi, bổsung Điều 44 nhưsau:

“Điều 44. Xác minh đk thihành án

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngàyhết thời hạn trường đoản cú nguyện thi hành án mà tín đồ phải thực hành án không tự nguyệnthi hành thì Chấp hành viên triển khai xác minh; trường vừa lòng thi hành quyết địnháp dụng phương án khẩn cấp tạm thời thì phải triển khai xác minh ngay.

Người bắt buộc thi hành án bắt buộc kê khaitrung thực, hỗ trợ đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, đk thi hànhán với ban ngành thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về vấn đề kê khai củamình.

2. Trường hợp bạn phải thi hành ánchưa có điều kiện thi hành án thì tối thiểu 06 tháng một lần, Chấp hành viên phảixác minh đk thi hành án; ngôi trường hợp tín đồ phải thực hiện án chưa tồn tại điềukiện thi hành án là fan đang chấp hành hình phạt tù túng mà thời gian chấp hànhhình vạc tù còn sót lại từ 02 năm trở lên hoặc không khẳng định được địa chỉ, khu vực cưtrú new của người phải thực hiện án thì thời hạn xác minh tối thiểu 01 năm một lần.Sau hai lần xác minh mà bạn phải thực hiện án vẫn chưa tồn tại điều khiếu nại thi hànhán thì ban ngành thi hành án dân sự phải thông tin bằng văn phiên bản cho bạn đượcthi hành án về công dụng xác minh. Bài toán xác minh lại được tiến hành khi có thôngtin new về đk thi hành án của fan phải thi hành án.

3. Ban ngành thi hành án dân sự rất có thể ủyquyền mang lại cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thực hành án tài giỏi sản, cưtrú, thao tác hoặc tất cả trụ sở để xác minh đk thi hành án.

4. Lúc xác minh điều kiện thi hànhán, Chấp hành viên có nhiệm vụ sau đây:

a) Xuất trình thẻ Chấp hành viên;

b) Xác minh rõ ràng tài sản, thu nhập,các điều kiện khác nhằm thi hành án; so với tài sản phải đk quyền sở hữu, sửdụng hoặc đăng ký giao dịch đảm bảo thì còn đề xuất xác minh trên cơ quan gồm chứcnăng đk tài sản, thanh toán đó;

c) Trường hợp xác minh bởi văn bảnthì văn phiên bản yêu ước xác minh bắt buộc nêu rõ văn bản xác minh và các thông tin cầnthiết khác;

d) trường hợp tín đồ phải thực hiện ánlà cơ quan, tổ chức triển khai thì Chấp hành viên trực tiếp để mắt tới tài sản, sổ sách quảnlý vốn, tài sản; xác minh tại cơ quan, tổ chức triển khai khác có liên quan đang quản lý,bảo quản, giữ giữ tin tức về tài sản, thông tin tài khoản của bạn phải thực hiện án;

đ) Yêu cầu cơ quan trình độ hoặc mời,thuê chuyên viên để làm rõ các nội dung cần xác minh trong trường hợp yêu cầu thiết;

e) Lập biên bạn dạng thể hiện không thiếu thốn kếtquả xác minh có xác thực của Ủy ban quần chúng hoặc công an cung cấp xã hoặc cơ quan,tổ chức, cá thể nơi triển khai xác minh.

5. Bạn được thực hiện án gồm quyền tựmình hoặc ủy quyền cho tất cả những người khác xác minh đk thi hành án, cung cấpthông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án của fan phải thi hànhán đến cơ quan thi hành án dân sự.

Trường thích hợp Chấp hành viên thấy cầnthiết hoặc hiệu quả xác minh của Chấp hành viên và fan được thực hiện án khácnhau hoặc có kháng nghị của Viện kiểm gần kề nhân dân thì bắt buộc xác minh lại. Việcxác minh lại được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm cho việc, kể từ ngày nhấn đượckết quả xác minh vày đương sự hỗ trợ hoặc cảm nhận kháng nghị của Viện kiểmsát nhân dân.

6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức,cá nhân có liên quan trong vấn đề xác minh điều kiện thi hành án:

a) Cơ quan, tổ chức, công chức tưpháp - hộ tịch, địa bao gồm - xây đắp - thành phố và môi trường, cán bộ, công chứccấp xã khác và cá nhân có liên quan triển khai yêu mong của Chấp hành viên và phảichịu nhiệm vụ về các nội dung thông tin đã cung cấp;

b) bảo đảm xã hội, ngân hàng, tổ chứctín dụng khác, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, ban ngành đăng ký thanh toán bảođảm, công triệu chứng và các cơ quan, tổ chức, cá thể khác đang nắm giữ thông tin hoặcquản lý tài sản, thông tin tài khoản của người phải thực hiện án có trách nhiệm cung cấpthông tin về điều kiện thi hành án của fan phải thi hành án; cam kết vào biên bảntrong trường vừa lòng Chấp hành viên xác minh thẳng hoặc trả lời bằng văn bảntrong thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhận ra văn bạn dạng yêu mong của Chấphành viên, đối với thông tin về tài khoản thì phải cung cấp ngay;

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắmgiữ tin tức hoặc làm chủ tài sản, tài khoản của fan phải thực hành án cótrách nhiệm cung cấp thông tin khi fan được thực hành án hoặc bạn đại diệntheo ủy quyền của người được thực hành án gồm yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làmviệc, tính từ lúc ngày nhận ra yêu cầu, trừ trường hợp vị sự kiện bất khả kháng hoặctrở hổ hang khách quan. Trường phù hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân từ chối cung ứng thìphải bao gồm văn bản trả lời với nêu rõ lý do.

7. Ngôi trường hợp người được thi hành án,cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc báo tin sai sự thật vềđiều kiện thi hành án của fan phải thực hiện án thì phải phụ trách trướcpháp luật, giao dịch các túi tiền phát sinh, trường hợp gây ra thiệt sợ hãi thì phảibồi thường.

8. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết Điềunày.”

18. Bổ sung cập nhật Điều44a vào sau Điều 44 như sau:

“Điều 44a. Khẳng định việc không cóđiều kiện thi hành án

1. Căn cứ tác dụng xác minh điều kiệnthi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra ra quyết định về vấn đề chưacó điều kiện thi hành án khi thuộc một trong số trường phù hợp sau đây:

a) bạn phải thực hiện án ko cóthu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm an toàn cuộc sống tối thiểu cho người phải thihành án, người mà người ta có trọng trách nuôi dưỡng và không có tài năng sản để thi hànhán hoặc có tài năng sản mà lại giá trị gia tài chỉ đủ nhằm thanh toán ngân sách chi tiêu cưỡng chếthi hành án hoặc gia tài theo luật pháp của pháp luật không được kê biên, xử lýđể thực hành án;

b) tín đồ phải thực hiện án đề nghị thihành nghĩa vụ về trả vật quánh định nhưng lại vật nên trả không thể hoặc hư lỗi đếnmức ko thể thực hiện được; nên trả sách vở nhưng sách vở và giấy tờ không thể thu hồi vàcũng cần thiết cấp lại được nhưng mà đương sự không có thỏa thuận khác;

c) Chưa xác minh được địa chỉ, chỗ cưtrú của fan phải thi hành án, bạn chưa thành niên được giao cho người khácnuôi dưỡng.

2. Tin tức về tên, địa chỉ, nghĩa vụphải thi hành của fan phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được đăng tảitrên trang tin tức điện tử về thi hành dân sự và gửi cho Ủy ban dân chúng cấpxã vị trí xác minh nhằm niêm yết. Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hànhthì phòng ban thi hành án phải tổ chức thi hành.

Chính đậy quy định chi tiết khoảnnày.”

19. Sửa đổi, bổsung Điều 45 như sau:

“Điều 45. Thời hạn tự nguyện thihành án

1. Thời hạn trường đoản cú nguyện thực hành án là10 ngày, tính từ lúc ngày bạn phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặcđược thông báo hợp lệ đưa ra quyết định thi hành án.

2. Trường hợp cần ngăn ngừa người phảithi hành án tất cả hành vi tẩu tán, phá hủy tài sản hoặc hành vi khác nhằm mục tiêu trốntránh việc thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp quy định tạiChương IV của mức sử dụng này.”

20. Sửa đổi, bổsung Điều 47 nhưsau:

“Điều 47. Thanh toán giao dịch tiền, trả tàisản thực hành án

1. Số tiền thi hành án, sau khi trừcác ngân sách chi tiêu thi hành án và khoản tiền lao lý tại khoản 5 Điều 115 của Luậtnày thì được giao dịch theo thiết bị tự sau đây:

a) Tiền cấp cho dưỡng; chi phí lương, tiềncông lao động, trợ cung cấp thôi việc, trợ cung cấp mất câu hỏi làm, trợ cung cấp mất sức lao động;tiền bồi hoàn thiệt hại về tính chất mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;

b) Án phí, lệ phí Tòa án;

c) những khoản nên thi hành án kháctheo bạn dạng án, quyết định.

2. Trường hợp có rất nhiều người được thihành án thì việc thanh toán giao dịch tiền thực hành án được triển khai như sau:

a) Việc thanh toán được thực hiện theothứ tự hiện tượng tại khoản 1 Điều này; trường đúng theo trong cùng một hàng ưu tiên cónhiều fan được thực hiện án thì việc giao dịch được thực hiện theo phần trăm sốtiền mà người ta được thực hành án;

b) Số tiền thực hiện án thu theo quyếtđịnh chống chế thực hiện án được thanh toán cho những người được thi hành ántính đến thời gian có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn sót lại được thanh toáncho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án không giống tính đếnthời điểm thanh toán;

c) sau khi thanh toán theo lao lý tạiđiểm a cùng điểm b khoản này, số tiền còn sót lại được trả cho người phải thi hànhán.

3. Trường vừa lòng xử lý gia sản cầm cố,thế chấp mà mặt nhận cố cố, thế chấp vay vốn là mặt được thực hành án hoặc trường hợpbán gia sản mà phiên bản án, ra quyết định tuyên kê biên để bảo đảm an toàn thi hành một nghĩa vụcụ thể thì số tiền thu được từ việc bán gia sản cầm cố, cầm chấp, bị kê biên đượcưu tiên giao dịch thanh toán cho bên nhận rứa cố, thế chấp vay vốn hoặc bên có nhiệm vụ được bảođảm sau khoản thời gian trừ án tổn phí của bạn dạng án, ra quyết định đó, ngân sách chi tiêu cưỡng chế cùng khoản tiềnquy định tại khoản 5 Điều 115 của chế độ này.

Trường hòa hợp xử lý tài sản cầm cố, thếchấp mà bên nhận nuốm cố, nạm chấp chưa phải là người được thực hiện án thì ngườinhận vậy cố, thế chấp được ưu tiên giao dịch thanh toán trước lúc thanh toán những khoảntheo biện pháp tại Điều này.

Xem thêm: Game Hoa Quả Nổi Giận 2 - Game Plants Vs Zombies 2

4. Sản phẩm tự giao dịch thanh toán tiền thực hành ánvề phá sản tiến hành theo nguyên tắc của điều khoản về phá sản.

5. Vào thời hạn 10 ngày, kể từ ngàythu được tiền, gia tài thi hành án, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanhtoán tiền, trả gia sản thi hành án phép tắc tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Trường đúng theo đương sự chưa đến nhậnthì tiền, gia sản đó được giải pháp xử lý theo nguyên tắc tại Điều 126 của quy định này.”

21. Sửa đổi, bổsung khoản 1 Điều 48 như sau:

“1. Thủ trưởng cơ sở thi hành ándân sự ra quyết định hoãn thực hành án vào trường hợp sau đây:

a) tín đồ phải thực hiện án bị gầy nặng,có xác thực của bệnh viện từ cấp cho huyện trở lên; bị mất hoặc bị tiêu giảm năng lựchành vi dân sự theo đưa ra quyết định của Tòa án;

b) Chưa xác định được showroom của ngườiphải thi hành án hoặc vì chưng lý do quang minh chính đại khác mà bạn phải thực hành án khôngthể từ mình triển khai nghĩa vụ theo phiên bản án, quyết định;

c) Đương sự chấp nhận hoãn thực hiện án;việc gật đầu hoãn thực hành án phải tạo lập thành văn bạn dạng ghi rõ thời hạn hoãn, bao gồm chữký của đương sự; trong thời hạn hoãn thi hành án thì người phải thi hành ánkhông yêu cầu chịu lãi suất chậm thực hành án, trừ trường hòa hợp đương sự bao gồm thỏa thuậnkhác;

d) gia tài để thực hành án đã được Tòaán thụ lý để xử lý theo dụng cụ tại Điều 74 với Điều 75 của qui định này; tàisản được kê biên theo Điều 90 của điều khoản này mà lại sau khi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá theo quy địnhmà giá bán trị bằng hoặc rẻ hơn ngân sách chi tiêu và nhiệm vụ được bảo đảm;

đ) bài toán thi hành án sẽ trong thời hạncơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, đưa ra quyết định và vấn đáp kiến nghị của cơquan thi hành án dân sự theo luật pháp tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều179 của công cụ này;

e) Người được trao tài sản, bạn đượcgiao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về câu hỏi nhận tài sản, dìm ngườiđược nuôi chăm sóc nhưng không tới nhận;

g) Việc chuyển giao quyền với nghĩa vụthi hành án theo giải pháp tại Điều 54 của lao lý này chưa tiến hành được bởi sự kiệnbất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

h) gia tài kê biên không bán tốt màngười được thi hành án không nhận để thực hành án theo phương pháp tại khoản 3 Điều104 của cơ chế này.”

22. Sửa đổi, bổsung khoản 1 Điều 50 như sau:

“1. Thủ trưởng phòng ban thi hành ándân sự nên ra đưa ra quyết định đình chỉ thi hành án trong trường đúng theo sau đây:

a) bạn phải thực hiện án chết khôngđể lại di tích hoặc theo phương tiện của pháp luật nghĩa vụ của fan đó theo bảnán, ra quyết định không được chuyển giao cho tất cả những người thừa kế;

b) bạn được thi hành án bị tiêu diệt màtheo luật pháp của luật pháp quyền và công dụng của tín đồ đó theo bạn dạng án, quyết địnhkhông được đưa giao cho người thừa kế hoặc không có người quá kế;

c) Đương sự có thỏa thuận bằng văn bảnhoặc bạn được thực hành án có văn bản yêu ước cơ quan tiền thi hành dân sự đìnhchỉ thi hành 1 phần hoặc toàn cục quyền, lợi ích được tận hưởng theo phiên bản án, quyếtđịnh, trừ trường hợp câu hỏi đình chỉ thực hiện án tác động đến quyền, tác dụng hợppháp của tín đồ thứ ba;

d) bản án, quyết định bị bỏ một phầnhoặc toàn bộ, trừ trường hợp luật tại khoản 2 Điều 103 của cách thức này;

đ) tín đồ phải thi hành án là tổ chứcđã bị giải thể, không hề tài sản nhưng theo giải pháp của quy định nghĩa vụ của họkhông được chuyển nhượng bàn giao cho tổ chức triển khai khác;

e) Có ra quyết định miễn nhiệm vụ thihành án;

g) tand ra đưa ra quyết định mở thủ tụcphá sản so với người cần thi hành án;

h) tín đồ chưa thành niên được giaonuôi dưỡng theo bạn dạng án, quyết định đã chết hoặc đang thành niên.”

23. Sửa đổi, bổsung Điều 52 nhưsau:

“Điều 52. Xong xuôi thi hành án

Việc thi hành án tất nhiên kết thúctrong trường hợp sau đây:

1. Có xác nhận của phòng ban thi hànhán dân sự về vấn đề đương sự sẽ thực hiện xong xuôi quyền, nhiệm vụ của mình.

2. Có ra quyết định đình chỉ thi hànhán.”

24. Sửa đổi, bổsung điểm d và điểm e khoản 1 Điều 54như sau:

“d) Trường hợp giải thể thì cơ quancó thẩm quyền ra quyết định giải thể phải thông báo cho cơ sở thi hành án dânsự biết trước lúc ra quyết định. Trường thích hợp quyền, nghĩa vụ thi hành án của tổchức bị giải thể được chuyển nhượng bàn giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới thường xuyên thựchiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.

Trường hợp công ty lớn giải thể vị bịthu hồi giấy ghi nhận đăng ký sale theo giải pháp của công cụ doanh nghiệpthì nghĩa vụ thi hành án được bàn giao theo chính sách của giải pháp doanh nghiệp.

Cơ quan liêu thi hành án dân sự, tín đồ đượcthi hành án, người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tất cả quyền ý kiến đề nghị cơ quan lại cóthẩm quyền lưu ý lại đưa ra quyết định giải thể theo dụng cụ của pháp luật.

Trường hợp gia tài để thực hành ánkhông còn do triển khai quyết định giải thể trái lao lý thì phòng ban ra quyếtđịnh giải thể phải chịu trách nhiệm thi hành phần nghĩa vụ của tổ chức triển khai bị giảithể tương ứng với gia sản đó;”

“e) ngôi trường hợp công ty thực hiệnchuyển đổi thành công ty cổ phần nhưng trước đó chưa thực hiện quyền, nghĩa vụ thihành án của bản thân mình thì sau khoản thời gian chuyển đổi, doanh nghiệp cổ phần thường xuyên thực hiện nay quyền,nghĩa vụ thực hành án.”

25. Sửa đổi, bổsung Điều 61 nhưsau:

“Điều 61. Điều kiện miễn, giảmnghĩa vụ thực hành án so với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

1. Bạn phải thực hành án được xét miễnnghĩa vụ thực hành án khi gồm đủ những điều khiếu nại sau đây:

a) Không tài năng sản hoặc có tài năng sảnnhưng tài sản đó theo cơ chế của luật pháp không được cách xử lý để thực hiện án hoặckhông có thu nhập hoặc tất cả thu nhập chỉ đảm bảo an toàn cuộc sống về tối thiểu cho tất cả những người phảithi hành án với người mà người ta có trách nhiệm nuôi dưỡng;

b) hết thời hạn 05 năm, tính từ lúc ngày raquyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách chi tiêu nhà nước có mức giá trị dưới2.000.000 đồng hoặc hết thời hạn 10 năm, tính từ lúc ngày ra ra quyết định thi hành án đốivới khoản thu nộp giá cả nhà nước có mức giá trị từ 2.000.000 đồng cho dưới5.000.000 đồng.

2. Fan phải thi hành án sẽ thi hànhđược một trong những phần khoản thu nộp túi tiền nhà nước được xét miễn thực hiện phầnnghĩa vụ còn sót lại khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) nằm trong trường hợp nguyên lý tại điểma khoản 1 Điều này;

b) không còn thời hạn 05 năm, kể từ ngày raquyết định thực hành án nhưng mà phần nhiệm vụ còn lại có mức giá trị bên dưới 5.000.000 đồnghoặc không còn thời hạn 10 năm, tính từ lúc ngày ra đưa ra quyết định thi hành án mà lại phần nghĩa vụcòn lại có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.

3. Fan phải thi hành án vẫn thi hànhđược một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước mà thuộc trường hợp luật tạiđiểm a khoản 1 Điều này thì được xét giảm một trong những phần nghĩa vụ thi hành án lúc cómột trong những điều khiếu nại sau đây:

a) không còn thời hạn 05 năm, tính từ lúc ngày raquyết định thực hành án nhưng phần nhiệm vụ còn lại có giá trị từ bỏ 10.000.000 đồng đến100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một trong những phần tư số tiền sót lại phải thihành án;

b) hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày raquyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ bên trên 100.000.000đồng, các lần giảm không quá 1 phần năm số tiền sót lại phải thực hiện ánnhưng về tối đa không thực sự 50.000.000 đồng.

4. Người phải thực hiện án đã tích cựcthi hành được một phần án phí, chi phí phạt cơ mà lâm vào thực trạng kinh tế sệt biệtkhó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn đáng tiếc hoặc nhỏ đau gây nên mà không thểtiếp tục thực hiện được phần nhiệm vụ còn lại hoặc lập công béo thì được xét miễnthi hành phần nghĩa vụ còn lại.

5. Người phải thực hiện án cơ chế tạicác khoản 1, 2 cùng 3 Điều này chỉ được xét miễn hoặc bớt một lần vào 01 năm đốivới mỗi phiên bản án, quyết định.

Quyết định thi hành án trước tiên là căncứ để xác minh thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

6. Cỗ Tư pháp công ty trì, phối hợp vớiTòa án nhân dân về tối cao, Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao hướng dẫn Điều này.”

26. Sửa đổi, bổsung Điều 67 nhưsau:

“Điều 67. Phong tỏa tài khoản, tàisản ở nơi gửi giữ

1. Việc phong lan tài khoản, gia tài ởnơi gửi giữ lại được triển khai trong ngôi trường hợp fan phải thực hành án có tài khoản,tài sản gởi giữ.

2. đưa ra quyết định phong lan tài khoản,tài sản ở địa điểm gửi giữ lại phải xác minh rõ số tiền, gia tài bị phong tỏa. Chấp hànhviên đề xuất giao quyết định phong tỏa mang đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lýtài khoản, tài sản của fan phải thực hành án.

Trường hợp đề xuất phong tỏa ngay tài khoản,tài sản của tín đồ phải thực hiện án ở chỗ gửi giữ nhưng chưa phát hành quyết định phongtỏa thì Chấp hành viên lập biên bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quảnlý tài khoản, gia sản của tín đồ phải thi hành án phong lan tài khoản, tài sảnđó. Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm lập biên bản, Chấp hành viên bắt buộc ra quyếtđịnh phong lan tài khoản, tài sản.

Cơ quan, tổ chức, cá thể đang quảnlý tài khoản, gia sản phải tiến hành ngay yêu ước của Chấp hành viên về phong tỏatài khoản, tài sản. Biên bản, đưa ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản trong trườnghợp này đề nghị được nhờ cất hộ ngay mang đến Viện kiểm cạnh bên nhân dân cùng cấp.

3. Vào thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngàyra quyết định phong lan tài khoản, gia sản ở nơi gửi giữ, Chấp hành viên phảiáp dụng phương án cưỡng chế hoặc ra quyết định xong xuôi việc phong lan theo quyđịnh của lý lẽ này.”

27. Sửa đổi, bổsung Điều 68 nhưsau:

“Điều 68. Tạm giữ lại tài sản, giấy tờcủa đương sự

1. Chấp hành viên đang tiến hành nhiệmvụ thực hiện án tất cả quyền tạm duy trì tài sản, giấy tờ liên quan đến sự việc thi hành ánmà đương sự, tổ chức, cá nhân khác sẽ quản lý, sử dụng. Cơ quan, tổ chức, cánhân hữu quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, tiến hành yêu cầu của Chấp hànhviên trong việc tạm duy trì tài sản, giấy tờ.

2. Quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờphải khẳng định rõ các loại tài sản, giấy tờ bị tạm bợ giữ. Chấp hành viên phải giao quyếtđịnh tạm duy trì tài sản, giấy tờ cho đương sự hoặc tổ chức, cá nhân đang quản ngại lý,sử dụng.

Trường hợp buộc phải tạm duy trì ngay tài sản,giấy tờ mà lại chưa phát hành quyết định tạm giữ lại tài sản, sách vở và giấy tờ thì Chấp hành viênyêu cầu giao tài sản, giấy tờ và lập biên bạn dạng về bài toán tạm giữ.

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm lậpbiên bản, Chấp hành viên phải phát hành quyết định tạm giữ lại tài sản, giấy tờ.Biên bản, quyết định tạm giữ lại tài sản, giấy tờ phải được gởi ngay mang lại Viện kiểmsát nhân dân thuộc cấp.

3. Lúc tạm giữ lại tài sản, sách vở phảilập biên phiên bản có chữ ký kết của Chấp hành viên và người đang quản ngại lý, sử dụng tài sản,giấy tờ; ngôi trường hợp tín đồ đang quản lí lý, sử dụng tài sản, sách vở không ký thìphải bao gồm chữ cam kết của người làm chứng. Biên bạn dạng tạm giữ lại tài sản, sách vở và giấy tờ phải đượcgiao cho người quản lý, thực hiện tài sản, giấy tờ.

4. Chấp hành viên yêu mong đương sự,cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung ứng các giấy tờ, tài liệu đề nghị thiếtđể minh chứng quyền sở hữu, sử dụng; thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức,cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác minh quyền sở hữu, sử dụngđối với tài sản, giấy tờ tạm giữ.

Trường hợp buộc phải thiết, Chấp hành viênphải xác minh, hiểu rõ hoặc yêu ước Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khẳng định ngườicó quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, sách vở tạm giữ.

5. Vào thời hạn 10 ngày, kể từ ngàycó căn cứ xác minh tài sản, sách vở và giấy tờ tạm duy trì thuộc quyền sở hữu, áp dụng của ngườiphải thực hiện án, Chấp hành viên cần ra đưa ra quyết định áp dụng phương án cưỡng chếtheo phép tắc tại Chương IV của mức sử dụng này; ngôi trường hợp có căn cứ khẳng định tài sản,giấy tờ tạm giữ không thuộc quyền sở hữu, áp dụng của người phải thực hiện án hoặcthuộc quyền sở hữu, sử dụng của tín đồ phải thi hành án tuy thế đã thực hiện xongnghĩa vụ của mình thì Chấp hành viên nên ra quyết định trả lại tài sản, giấy tờcho người có quyền sở hữu, sử dụng.”

28. Sửa đổi, bổsung Điều 69 nhưsau:

“Điều 69. Tạm dừng việc đăng ký,chuyển quyền sở hữu, sử dụng, đổi khác hiện trạng tài sản

1. Trường hòa hợp cần ngăn chặn hoặc pháthiện đương sự tất cả hành vi đưa quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, diệt hoại, thayđổi thực trạng tài sản, trốn tránh việc thi hành án, Chấp hành viên ra quyết địnhtạm dừng việc đăng ký, đưa quyền sở hữu, sử dụng, đổi khác hiện trạng tài sảncủa tín đồ phải thực hành án, gia tài chung của tín đồ phải thực hiện án cùng với ngườikhác.

2. đưa ra quyết định tạm dừng việc đăng ký,chuyển quyền sở hữu, sử dụng, biến đổi hiện trạng tài sản phải được nhờ cất hộ ngaycho cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan để tạm ngưng việc đăng ký, đưa quyềnsở hữu, sử dụng, biến hóa hiện trạng gia sản đó.

3. Chấp hành viên yêu cầu đương sự,cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan cung ứng các giấy tờ, tài liệu buộc phải thiếtđể minh chứng quyền sở hữu, sử dụng; thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức,cá nhân có tương quan về quyền khởi khiếu nại yêu cầu khẳng định quyền sở hữu, sử dụngđối với tài sản.

Trường hợp nên thiết, Chấp hành viênphải xác minh, hiểu rõ hoặc yêu mong Tòa án, cơ quan gồm thẩm quyền xác minh quyềnsở hữu, sử dụng gia sản để thực hiện án, giải quyết và xử lý tranh chấp tài sản; yêu thương cầuhủy giấy tờ, giao dịch thanh toán liên quan đến tài sản theo phương tiện của pháp luật.

4. Trong thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngàycó căn cứ xác định tài sản thuộc quyền sở hữu, áp dụng của tín đồ phải thi hànhán, Chấp hành viên đề nghị ra quyết định áp dụng phương án cưỡng chế theo quy địnhtại Chương IV của dụng cụ này; trường hợp gồm căn cứ xác minh tài sản ko thuộcquyền sở hữu, thực hiện của fan phải thực hành án thì Chấp hành viên nên ra quyếtđịnh ngừng việc tạm ngưng đăng ký, đưa quyền sở hữu, sử dụng, biến hóa hiệntrạng tài sản.”

29. Sửa đổi, bổsung Điều 72 như sau:

“Điều 72. Kế hoạch cưỡng chế thihành án

1. Chấp hành viên lập chiến lược cưỡngchế thực hiện án vào trường vừa lòng cần huy động lực lượng.

2. Planer cưỡng chế thực hiện án cócác nội dung chính sau đây:

a) Tên bạn bị vận dụng biện pháp cưỡngchế;

b) biện pháp cưỡng chế đề xuất áp dụng;

c) Thời gian, địa điểm cưỡng chế;

d) Phương án triển khai cưỡng chế;

đ) Yêu cầu về lực lượng gia nhập bảovệ chống chế;

e) Dự trù giá cả cưỡng chế.

3. Chiến lược cưỡng chế bắt buộc được gửingay mang đến Viện kiểm gần kề nhân dân, phòng ban Công an thuộc cấp, Ủy ban dân chúng cấpxã nơi tổ chức cưỡng chế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vấn đề cưỡngchế thực hiện án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan có trách nhiệm thực hiệntheo kế hoạch, yêu cầu của Chấp hành viên.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kểtừ ngày cảm nhận kế hoạch cưỡng chế của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp,cơ quan lại Công an có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và lập phương án bảo đảm an toàn cưỡngchế.

Cơ quan Công an có nhiệm vụ bố trílực lượng, phương tiện quan trọng để duy trì gìn trơ khấc tự, bảo đảm hiện trường, kịp thờingăn chặn, cách xử trí hành vi tẩu tán tài sản, cản trở, phòng đối bài toán thi hành án,tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự lúc có dấu hiệu phạm tội.”

30. Sửa đổi, bổsung điểm a khoản 2 với điểm b khoản 3Điều 73 như sau:

“a) giá cả định giá lại tài sản nếungười được thi hành án yêu cầu định giá lại, trừ ngôi trường hợp định giá lại vì cóvi phạm khí cụ về định giá;”

“b) chi tiêu xác minh điều kiện thihành án;”

31. Sửa đổi, bổsung Điều 74 nhưsau:

“Điều 74. Xác định, phân chia, xửlý gia tài chung để thi hành án

1. Trường vừa lòng chưa xác định được phầnquyền download tài sản, phần quyền sử dụng đất của tín đồ phải thực hiện án vào khốitài sản bình thường để thực hành án thì Chấp hành viên đề xuất thông báo cho tất cả những người phảithi hành án và những người có quyền cài đặt chung đối với tài sản, quyền sử dụngđất biết nhằm họ tự thỏa thuận hợp tác phân chia tài sản chung hoặc yêu thương cầu tandtc giảiquyết theo giấy tờ thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày nhậnđược thông tin mà những bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận hợp tác vi phạm quy địnhtại Điều 6 của luật pháp này hoặc thỏa thuận hợp tác không được với không yêu cầu tòa án giảiquyết thì Chấp hành viên thông báo cho tất cả những người được thực hiện án tất cả quyền yêu cầuTòa án khẳng định phần quyền cài tài sản, phần quyền thực hiện đất của tín đồ phảithi hành án trong khối gia sản chung theo giấy tờ thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày nhậnđược thông báo mà tín đồ được thực hành án không yêu cầu Tòa án giải quyết và xử lý thì Chấphành viên yêu ước Tòa án khẳng định phần quyền mua tài sản, phần quyền sử dụngđất của fan phải thực hành án trong khối gia tài chung theo giấy tờ thủ tục tố tụngdân sự.

Chấp hành viên xử lý gia tài theo quyếtđịnh của tòa án.

2. Tài sản kê biên thuộc về chungđã khẳng định được phần sở hữu của những chủ sở hữu phổ biến được giải pháp xử lý như sau:

a) Đối với gia sản chung rất có thể chiađược thì Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế phần gia sản tương ứng vớiphần mua của fan phải thực hiện án;

b) Đối với gia tài chung ko thểchia được hoặc nếu bài toán phân chia làm giảm xứng đáng kể cực hiếm của gia sản thì Chấphành viên rất có thể áp dụng phương án cưỡng chế đối với toàn bộ tài sản cùng thanhtoán mang đến chủ thiết lập chung còn sót lại giá trị phần gia tài thuộc quyền cài của họ.

3. Chủ sở hữu chung được quyền ưutiên tải phần gia sản của bạn phải thực hiện án vào khối gia tài thuộc sở hữuchung.

Trước lúc bán gia sản lần đầu đối vớitài sản thuộc sở hữu chung, Chấp hành viên thông tin và định thời hạn mang lại chủ sởhữu tầm thường mua phần gia sản của người phải thi hành án theo giá vẫn định trong thờihạn 03 tháng so với bất đụng sản, 01 tháng đối với động sản; so với những lầnbán tài sản tiếp theo sau thì thời hạn là 15 ngày, tính từ lúc ngày được thông tin hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từngày hết thời hạn ưu tiên mà công ty sở hữu tầm thường không mua gia sản thì tài sản đượcbán theo vẻ ngoài tại Điều 101 của quy định này.”

32. Sửa đổi, bổsung Điều 75 như sau:

“Điều 75. Giải quyết và xử lý tranh chấp,yêu cầu hủy giấy tờ, thanh toán giao dịch liên quan tiền đến gia sản thi hành án

1. Trường hợp gia sản của bạn phảithi hành án bị chống chế để thi hành án mà có người khác tranh chấp thì Chấphành viên thông báo cho đương sự, người dân có tranh chấp về quyền của họ được khởikiện tại tand hoặc đề xuất cơ quan tất cả thẩm quyền giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày đượcthông báo hợp lệ nhưng đương sự, người có tranh chấp khởi khiếu nại tại tòa án nhân dân hoặc đềnghị cơ quan có thẩm quyền xử lý thì việc xử lý gia sản được thực hiệntheo quyết định của tand hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày đượcthông báo vừa lòng lệ cơ mà đương sự, người có tranh chấp ko khởi khiếu nại tại tand hoặckhông đề nghị cơ quan tất cả thẩm quyền xử lý thì Chấp hành viên xử trí tài sảnđể thực hiện án theo cách thức của biện pháp này.

2. Trường hợp bao gồm căn cứ khẳng định giaodịch tương quan đến gia sản thi hành án nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thìChấp hành viên thông báo cho những người được thi hành án nhằm yêu cầu tand tuyên bốgiao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan tất cả thẩm quyền hủy sách vở và giấy tờ liên quan liêu đếngiao dịch đó.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đượcthông báo mà tín đồ được thực hành án không yêu ước thì Chấp hành viên yêu thương cầuTòa án tuyên bố thanh toán giao dịch đó vô hiệu hóa hoặc yêu mong cơ quan tất cả thẩm quyền diệt giấytờ liên quan đến thanh toán đó.

3. Trường phù hợp Chấp hành viên yêu cầuTòa án xử lý các câu hỏi quy định tại khoản 1 Điều 74 của khí cụ này và khoản1, khoản 2 Điều này nhằm thi hành án thì chưa phải chịu án phí, lệ phí Tòa án.”

33. Sửa đổi, bổsung điểm b khoản 1 và bổ sung cập nhật khoản 3 Điều 99 như sau:

“b) Đương sự gồm yêu cầu định giá chỉ lạitrước khi tất cả thông báo công khai về việc đấu giá tài sản. Yêu ước định giálại chỉ được triển khai một lần và chỉ được gật đầu nếu đương sự có solo yêu cầutrong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ lúc ngày thừa nhận được thông báo về tác dụng thẩmđịnh giá chỉ và đề xuất nộp ngay lâm thời ứng giá cả định giá bán lại tài sản.”

“3. Giá đánh giá lại được đem làmgiá khởi điểm để đấu giá theo quy định.”

34. Sửa đổi, bổsung Điều 102 như sau:

“Điều 102. Hủy hi