Tụng kinh a di đà vận mạng sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt

Trong Phật giáo thì kinh A Di Đà đó là một bản kinh rất phổ biến được truyền tụng hàng ngày trong cuộc sống đạo của những Phật tử ở những nước Châu Á, nhất là ở Việt Nam.

Bạn đang xem: Tụng kinh a di đà vận mạng sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt


Ý nghĩa của nhị chữ Lăng Nghiêm 

Kinh A Di Đà bắt đầu từ đâu?

Kinh A Di Đà (tiểu bản Sukhàvatì - vyùha) là một bạn dạng toát yếu ớt của Đại Vô Lượng Thọ kinh (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch tự Phạn bản qua Hán bản.

Kinh A Di Đà (tiểu bản Sukhàvatì - vyùha) là một phiên bản toát yếu đuối của Đại Vô Lượng Thọ gớm (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch từ Phạn bản qua Hán bản. Phiên bản Kinh bạn viết cần sử dụng làm tư liệu xem thêm ở trên đây là bạn dạng dịch của pháp sư Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần, một trong các toàn tập Tịnh Độ dịch từ năm 147 cho năm 713 sau Tây lịch.

Tập kinh quán Vô Lượng thọ (Amitayur - Dhyàna Sutra) đến ta biết nguyên lai của lý thuyết Tịnh độ vày Đức Phật đam mê Ca Mâu Ni thuyết. A Xà Thế, thái tử thành vương vãi Xá, nổi loạn cản lại vua cha là Tần Bà Sa La và hạ ngục bên vua này; hoàng hậu cũng bị giam vào một nơi. Sau đó, cung phi cầu thỉnh Đức Phật chỉ đến bà một chỗ tốt đẹp hơn, nơi không có những tai biến xảy ra như vậy.

Đức nỗ lực Tôn liền hiện thân trước khía cạnh bà cùng thị hiện cho biết thêm tất cả những Phật độ cùng bà lựa chọn quốc độ của Phật A Di Đà coi như buổi tối hảo, Phật bèn dạy dỗ bà cách tụng niệm về quốc độ này để sau cùng được thác sinh vào đó. Ngài dạy dỗ bà bởi giáo pháp riêng rẽ của Ngài với đồng thời giảng giáo pháp của Phật A Di Đà.

Cả nhì giáo pháp sau cuối chỉ là một, vấn đề đó ta có thể thấy rõ theo hồ hết lời Ngài dạy dỗ Tôn giả A Nan tại vị trí cuối của những bài pháp: "Này A Nan, hãy ghi nhớ bài thuyết pháp này và lặp lại cho đại bọn chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Thuyết lí này, ta gọi đấy là Kinh A Di Đà". Quan điểm đó của kinh cửa hàng Vô Lượng thọ như mong nói lên học thuyết A Di Đà cùng nguồn gốc với đạo giáo Nguyên thủy, đều bởi Đức núm Tôn thuyết. (Các tông phái đạo Phật, phiên bản dịch của Tuệ Sỹ, Tu thư Đại học tập Vạn Hạnh 1973, tr.329).

Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực độc nhất vô nhị trong Phật giáo

Ý nghĩa của ghê A Di Đà

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi trung khu mà hành trì, chứ không qua trung gian phương tiện giúp họ đạt mang đến nhất trung ương bất loạn.

Kinh A Di Đà là kinh khen ngợi công đức với được toàn bộ chư Phật hộ niệm. Kinh này chuyển cài đặt nội dung rất sâu sát do đức Phật ham mê Ca Mâu Ni từ bỏ giảng nói. Nhận ra ý này đề xuất Hòa Thượng đam mê Trí Quảng nói: “Niệm Phật không phải là kêu Phật. Đa số bạn lầm tưởng kêu tên Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác với kêu thương hiệu Phật. Xuyên suốt ngày chúng ta đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu tên Phật để vãng sinh thì quan trọng nào vãng sinh được.”

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi trung tâm mà hành trì, chứ không qua trung gian phương tiện giúp họ đạt cho nhất trọng tâm bất loạn. Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà được ẩn dụ cho sự vô thủy vô chung. Còn gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, hay pháp giới tạng thân.

Danh trường đoản cú Vô lượng, nếu mô tả xét theo không gian, đã là Vô lượng quang; trường hợp trên cưng cửng vị thời gian, thì là Vô lượng thọ. Đấy là Pháp thân (Dharma - kàya). Pháp thân này là Báo thân (Sambhoga - kàya) ví như Phật được đánh giá như là đức phật "giáng hạ cố gắng gian". Giả dụ Ngài được đánh giá như một tình nhân Tát vẫn tiến lên Phật quả, thì Ngài là một trong những vị Phật đã thành, như người tình Tát yêu cầu Khổ (Đức Phật say đắm Ca Mâu Ni). Nói cách đúng chuẩn hơn, nếu bọn họ mô tả một vị Phật dựa vào căn phiên bản giác ngộ viên mãn, họ sẽ đi cho một ưng ý về Phật, tức thị Vô lượng quang biểu tượng của trí tuệ giải thoát (Phật trí); Vô lượng thọ biểu tượng của đại định (tâm giải thoát), ngơi nghỉ ngoài những vọng tưởng phân biệt. Ý nghĩa Vô lượng quang với Vô lượng thọ, với nhân giải pháp giác ngộ của trí tuệ cùng từ bi vô cùng tận, tất cả chỉ giản dị là những phân tích và lý giải về Vô lượng.

Nghiên cứu giúp về thần chú "Om Mani Padme Hūm"

Nghi thức tụng gớm A Di Đà Việt nghĩa

Chúng nhỏ nguyện mong đức Phật A Di Đà, thị từ chấn tích quang đãng lâm, phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư mùi hương linh, vong linh, cửu huyền thất tổ, thập nhị các loại cô hồn, ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam đàn bà thương vong lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, tóc bay mê đồ cực kỳ sanh Tịnh độ.

Ý nghĩa Vô lượng quang và Vô lượng thọ, và nhân phương pháp giác ngộ của trí tuệ với từ bi vô cùng tận, tất cả chỉ giản dị và đơn giản là những phân tích và lý giải về Vô lượng.

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn nhiều một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

NGUYỆN HƯƠNG

 Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất mọi mười phương.

Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo từ bỏ tánh làm lành,

Cùng pháp giới bọn chúng sinh,

Cầu Phật từ bỏ gia hộ,

Tâm ý trung nhân Đề kiên cố,

Xa bể khổ mối cung cấp mê,

Chóng quay về bờ Giác.

 TÁN PHẬT

 Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành tầm thường bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt không bẩn nghiệp tía kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không thuộc tận.

 QUÁN TƯỞNG

 Phật chúng sanh tánh thường xuyên rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí trọng tâm Đảnh Lễ: Nam tế bào tận lỗi không, biến đổi pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền Thánh Tăng, hay trú Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí tâm Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư say đắm Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư người tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền ý trung nhân Tát, Hộ Pháp chư tôn tình nhân Tát, Linh đánh Hội Thượng Phật ý trung nhân Tát. (1 lạy) 

Chí vai trung phong Đảnh Lễ: Nam mô Tây Phương rất Lạc vậy giới, đại từ bỏ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán vậy Âm nhân tình Tát, Đại nuốm Chí người tình Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương bồ Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng tình nhân tát. (1 lạy) 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư mùi hương xạ nhiệt,

Pháp giới mông huân.

Chư Phật hải hội vớ diêu văn,

Tùy xứ kiết tường vân.

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện nay toàn thân.

Nam mô mùi hương Vân Cái bồ Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật nhân tình Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô mắc cỡ đại bi trọng tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước chén ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da, án tát bàn ra vạc duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, vạc xà domain authority đế, ma ha phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, đánh rô sơn rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra yêu cầu trì địa rị nhan sắc ni na, tía dạ ma mãng cầu ta bà ha.

Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Vớ đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

KHAI khiếp KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

Ngã kim kiến văn đắc lâu trì.

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

VĂN PHÁT NGUYỆN

Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng cùng mười phương Phật

Con ni phát nguyện rộng

Thọ trì gớm Di Ðà

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ tía đường.

Xem thêm: Ký Hiệu Linh Kiện Điện Tử Trên Mạch, Các Linh Kiện Điện Tử Cơ Bản

Nguyện cho người thấy nghe

Ðều phát lòng bồ-đề,

Nếu một báo thân này

Sanh qua cõi rất lạc

 Nam tế bào Bổn Sư say đắm Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KINH A DI ĐÀ

Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật nhân tình Tát (3 lần).

PHẬT NÓI kinh A DI ĐÀ

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở khu vực vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đa số là bậc A La Hán mọi bạn đều quen thuộc biết, như là: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, gần như vị đại môn đồ như thế. Cùng hàng Đại bồ Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa bồ Tát, Càn-Đà-Ha-Đề bồ Tát, Thường-Tinh-Tấn nhân tình tát… thuộc với các vị Đại nhân tình tát như vậy và với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn.... đại chúng cùng mang lại dự hội.

Bấy giờ ông phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ trên đây qua châu âu quá mười muôn ức cõi Phật, có quả đât tên là cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà hiện giờ đương nói pháp.

Xá Lợi Phất! Cõi đó bởi sao tên là cực lạc? vì chưng chúng sinh trong cõi đó không tồn tại bị các sự khổ, chỉ hưởng đa số điều vui, yêu cầu nước đó tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi rất Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng sản phẩm cây, đều bằng bốn chất báu bảo phủ giáp vòng, vì thế nên nước kia tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi rất Lạc tất cả ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đầy đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát tiến thưởng trải làm cho đất. Kim cương bạc, lưu lại ly, ca sỹ pha lê hiệp thành phần nhiều thềm, mặt đường ở bốn mặt ao; trên thềm đường tất cả lầu gác cũng hầu như nghiêm sức bằng vàng, bạc, giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não.

Trong ao có hoa sen bự như bánh xe: hoa dung nhan xanh thời tia nắng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, dung nhan trắng thời ánh sánh trắng, nhiệm mầu thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thành tích công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi nước của tiên phật đó, hay trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào khoảng sáng sớm, đông đảo lấy đãy hoa đựng rất nhiều hoa giỏi đem cúng nhường nhịn mười muôn ức tiên phật ở phương khác, mang lại giờ ăn liền về bên bổn quốc ăn uống cơm kết thúc đi khiếp hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thành quả công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy. Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thông thường có những như là chim mầu sắc dễ thương lạ thường, như thế nào chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; gần như giống chim đó hôm mai sáu thời kêu tiếng hòa nhã.

Tiếng chim kia diễn nói phần nhiều pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất nhân tình đề phần, chén bát thánh đạo phần.. Bọn chúng sanh vào cõi đó nghe giờ chim xong xuôi thảy số đông niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá-Lợi-Phất! Ông chớ nhận định rằng những như thể chim kia thiệt là vì tội báo sanh ra. Vì chưng sao? vày cõi của tiên phật đó không tồn tại ba đường dữ.

Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật kia tên đường dữ còn không tồn tại huống gì lại có sự thật. Hầu như giống chim đó là vì đức Phật A Di Đà muốn khiến cho tiếng pháp được tuyên lưu giữ mà trở thành hóa làm nên đấy thôi.

Xá-Lợi-Phất! trong cõi nước của đức phật đó, gió dịu thổi động những hàng cây báu và rượu cồn mành lưới báu, làm cho vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn máy nhạc đồng một thời điểm hòa chung. Bạn nào nghe giờ đó thoải mái và tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của tiên phật đó thắng lợi công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy.

Xá-Lợi-Phất! khu vực ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó bởi vì sao hiệu là A Di Đà?

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang quẻ sáng chói vô lượng, soi suốt những cõi nước trong mười phương không biến thành chướng ngại vì vậy nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó cùng nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô hạn a tăng kỳ kiếp, cần hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại mang đến nay, đã có được mười kiếp.

Xá-Lợi-Phất! Lại ông phật đó có vô lượng vô hạn Thanh Văn đệ tử đa số là bực A La Hán, chẳng bắt buộc tính đếm mà hoàn toàn có thể biết được, hàng người tình tát chúng cũng đông như thế.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức phật đó thành quả công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá-Lợi-Phất! Lại vào cõi rất lạc, phần đa chúng sinh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có nhiều vị bực độc nhất sanh vấp ngã xứ, số đó cực kỳ đông, chẳng bắt buộc tính đếm nhưng mà biết được, chỉ hoàn toàn có thể dùng số vô lượng vô hạn a-tăng-kỳ để nói thôi!

Xá-Lợi-Phất! chúng sanh làm sao nghe số đông điều trên đây, bắt buộc phải phạt nguyện ước sanh về nước đó. Vì chưng sao? bởi vì đặng cùng với những bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.

Xá-Lợi-Phất! Chẳng hoàn toàn có thể dùng tí đỉnh thiện căn phước đức nhơn duyên cơ mà được sanh về cõi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện con gái nhân nào nghe nói ông phật A Di Đà, rồi chấp trì thương hiệu của tiên phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc nhị ngày, hoặc tía ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời tín đồ đó mang đến lúc lâm bình thường đức Phật A Di Đà thẳng hàng Thánh chúng hiện thân làm việc trước tín đồ đó. Bạn đó thời điểm chết tâm thần không điên đảo, tức thì được vãng sanh về cõi nước cực Lạc của ông phật A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự công dụng ấy yêu cầu nói số đông lời như thế.

Nếu có chúng sinh nào, nghe số đông lời trên đó, đề xuất phải phân phát nguyện sinh về cõi nước cực Lạc.

Xá-Lợi-Phất! Như Ta từ bây giờ ngợi khen công đức ích lợi chẳng thể nghĩ về bàn của đức phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số gần như đức Phật như thế đều ngơi nghỉ tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi Tam thiên Đại thiên nhưng mà nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh các ngươi phải buộc phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương Nam, bao gồm đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số đa số đức Phật như thế, số đông tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh những ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương Tây, gồm đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại quang quẻ Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số đều đức Phật như thế, đều tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh những ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương Bắc, gồm đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số phần đông đức Phật như thế, hồ hết tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức tốt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số rất nhiều đức Phật như thế, phần nhiều tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải phải tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.