NHẪN BÁT NHÃ TÂM KINH VÀNG 24K

Thương hiệu: KIOJ Chất liệu: đá quý 24k (9999) Ý nghĩa: Tài Lộc, may mắn, bình an (Giá sản phẩm có thể biến đổi theo trọng lượng và tỉ giá nhờ vào thời điểm mua)


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4508000,"display_regular_price":4508000,"image":"title":"nhanbatnhakioj7","caption":"","url":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7.jpg","alt":"","src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7-600x460.jpg","srcset":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7-600x460.jpg 600w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7-300x230.jpg 300w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7-768x589.jpg 768w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7.jpg 790w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7.jpg","full_src_w":790,"full_src_h":606,"gallery_thumbnail_src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":460,"image_id":3736,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.508.000₫","sku":"NBNTKS16","variation_description":"","variation_id":3739,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_trong-luong":"9p2","availability_html":"Chu1edd Hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5968000,"display_regular_price":5968000,"image":"title":"nhanbatnhakioj7","caption":"","url":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7.jpg","alt":"","src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7-600x460.jpg","srcset":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7-600x460.jpg 600w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7-300x230.jpg 300w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7-768x589.jpg 768w, https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7.jpg 790w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7.jpg","full_src_w":790,"full_src_h":606,"gallery_thumbnail_src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thienlongho.com/wp-content/uploads/2020/05/nhanbatnhakioj7-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":460,"image_id":3736,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"5.968.000₫","sku":"NBNTKS18","variation_description":"","variation_id":3740,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Trọng Lượng : 7p2
lựa chọn một tùy chọn7p29p2