PHIẾU BÀI TẬP TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 3

Phiếu bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 3 - Tuần 12

I. Bài tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 12II. Đáp án bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 12

Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần lớp 3: Tuần 12 được thienlongho.com soạn gửi tới những thầy cô xem thêm hướng dẫn các em làm bài bác tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải những bài Toán đã làm được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Để download phiếu bài tập, mời kích vào đường links sau: bài bác tập cuối tuần môn Toán lớp 3 - Tuần 12

I. Bài xích tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 12

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: hiệu quả của phép tính 367 x 2 là:


A. 734

B. 721

C. 715

D. 706

Câu 2: Ngăn trước tiên có 6 quyển truyện, phòng thứ hai tất cả 12 quyển truyện. Hỏi chống thứ hai gồm số sách gấp ngăn đầu tiên bao nhiêu lần?

A. 4 lần

B. 3 lần

C. 2 lần

D. 1 lần

Câu 3: Tính nhẩm phép tính 40 : 8 được kết quả là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 4: một đội nhóm trồng được 175 cây. Hỏi 4 đội như vậy trồng được bao nhiêu cây?

A. 760 cây

B. 740 cây

C. 720 cây

D. 700 cây

Câu 5: Có 32 bạn học viên được chia hầu hết vào 4 nhóm. Hỏi từng nhóm có bao nhiêu bạn?

A. 9 bạn

B. 8 bạn

C. 7 bạn

D. 6 bạn

Phần 2: từ bỏ luận

Bài 1: Viết (theo mẫu):

Số vẫn cho

32

72

56

48

Gấp 8 lần

32 x 8 = 256

Giảm 8 lần

Bài 2: Tính:

a) 101 x 5 + 284

b) 976 – 315 x 2

c) 247 x 3 + 108

d) 812 – 193 x 4


Bài 3: tra cứu x, biết:

a) x : 7 = 106

b) x : 3 = 309

Bài 4: Một siêu thị có 7 thùng dầu, từng thùng dầu chứa 120l dầu. Siêu thị đã buôn bán đi 245l dầu. Hỏi shop đó còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: Đàn gà có 6 bé gà trống cùng 36 con gà mái. Hỏi số kê mái vội mấy lần số gà trống?

Bài 6: Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được 156kg thóc, thửa ruộng vật dụng hai thu hoạch được số thóc nhiều gấp tía lần thửa ruộng lắp thêm nhất. Hỏi cả nhì thửa ruộng thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

II. Đáp án bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 12

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5: B

Phần 2: tự luận

Bài 1:

Số đang cho

32

72

56

48

Gấp 8 lần

32 x 8 = 256

72 x 8 = 576

56 x 8 = 448

48 x 8 = 384

Giảm 8 lần

32 : 8 = 4

72 : 8 = 9

56 : 8 = 7

48 : 8 = 6

Bài 2:

a) 101 x 5 + 284 = 505 + 284 = 789

b) 976 – 315 x 2 = 976 – 630 = 346

c) 247 x 3 + 108 = 741 + 108 = 849

d) 812 – 193 x 4 = 812 – 772 = 40

Bài 3:

a) x : 7 = 106

x = 106 x 7

x = 742

b) x : 3 = 309

x = 309 x 3

x = 927

Bài 4:

Cửa hàng có số lít dầu là:


120 x 7 = 840 (l)

Cửa hàng còn sót lại số lít dầu là:

840 – 245 = 595 (l)

Đáp số: 595l dầu.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập toán và tiếng việt lớp 3

Bài 5:

Số con kê mái vội vàng số gà trống số lần là:

36 : 6 = 6 (lần)

Đáp số: 6 lần.

Xem thêm: 【Download】 Tải Ghost Win 7 64 Bit Chơi Game 2018, Tải Ghost Win 7 64 Bit

Bài 6:

Thửa ruộng trang bị hai thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

156 x 3 = 468 (kg)

Cả nhị thửa ruộng thu hoạch được tất cả số ki-lô-gam thóc là:

156 + 468 = 624 (kg)

Đáp số: 624kg thóc.

------

Trên đây, thienlongho.com đã reviews tới các em Phiếu bài xích tập vào cuối tuần lớp 3: Tuần 12. Mời những em cùng luyện tập những bài tập từ luyện môn Toán lớp 3 này với khá nhiều dạng bài xích khác nhau. Để những em rất có thể học xuất sắc môn Toán hơn cùng luyện tập nhiều chủng loại tất cả các dạng bài xích tập, những em cùng đọc thêm các bài bác tập Toán lớp 3.


download
Chia sẻ bởi:
*
Kim Ngưu
Liên kết sở hữu về

Link tải về chính thức:

bài bác tập vào cuối tuần lớp 3 môn Toán - Tuần 12 tải về Xem
Chủ đề liên quan
Bài tập cuối tuần lớp 3
Bản quyền ©2021 thienlongho.com