Phiếu Chi Theo Thông Tư 200

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu phiếu đưa ra 02-TT theo Thông tư 200 và 133, nhằm xác định các khoản chi phí mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ cùng làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ với kế toán ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Phiếu chi theo thông tư 200

1. Mẫu phiếu chi theo Thông tứ 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

PHIẾU CHI

Ngày…. Tháng…. Năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ với tên tín đồ nhận tiền:.........................................................................

Lý vày chi:......................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.....................................................

...................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… chứng từ gốc:

Ngày…. Tháng…. Năm….

Giám đốc(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)C

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Thủ quỹ(Ký, chúng ta tên)

Người lập phiếu(Ký, họ tên)

Người nhấn tiền(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bởi chữ):..............................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:.................................................................................

+ Số tiền quy đổi:..........................................................................

(Liên gửi ra bên ngoài phải đóng dấu)

Tải mẫu mã Phiếu bỏ ra theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu đưa ra theo Thông tư 200:Tải chủng loại Phiếu đưa ra theo Thông tứ 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không sở hữu về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail sinh sống phần bình luận bên dưới

Bước 2: gởi yêu ước vào mail:thienlongho.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ước ao tải)

3. Cách lập PHIẾU CHI

Góc trên phía trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị chức năng và showroom đơn vị.

- Phiếu chi nên đóng thành quyển, trong những Phiếu chi yêu cầu ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi buộc phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi bắt buộc ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm bỏ ra tiền.

- Ghi rõ họ, tên, showroom người nhấn tiền.

Xem thêm: No Game No Life Season 2: Renewed By Netflix? Release Date & More

- mẫu “Lý bởi vì chi” ghi rõ nội dung chi tiền.

- chiếc “Số tiền”: Ghi ngay số hoặc bằng văn bản số chi phí xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, giỏi USD ...

- Dòng tiếp theo ghi con số chứng trường đoản cú gốc kèm theo Phiếu chi.

Phiếu đưa ra được lập thành 3 liên và chỉ với sau khi gồm đủ chữ ký kết (Ký theo từng liên) của tín đồ lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ new được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền yêu cầu ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký kết tên với ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu lại ở vị trí lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ cùng chuyển cho kế toán thuộc với triệu chứng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Chú ý:

+ ví như là chi ngoại tệ buộc phải ghi rõ tỷ giá, đối chọi giá tại thời gian xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng chi phí ghi sổ.