Tin Thê Thao Mơi Nhât

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG

HạngQuốc giaHCV
*
HCB
*
HCĐ
*
TC
1
*
  Philippines
149117120386
2
*
  Việt Nam
9885104287
3
*
  Thái Lan
92103122317
4
*
  Indonesia
7283111266
5
*
  Malaysia
555871184
6
*
  Singapore
534669168
7
*
  Myanmar
4185173
8
*
  Cambodia
463646
9
*
  Brunei
25613
10
*
  Laos
152733
11
*
*