TRANH THÊU PHẬT DI LẶC

❌ lưu giữ ý: tất cả tranh được buôn bán là bộ kit tranh handmade sở hữu về tự làm, không hẳn tranh thành phẩm: ➡️ khuyên bảo thêu tranh chữ thập➡️ chỉ dẫn làm tranh lắp đá