TỪ ĐIÊN ANH VIỆT ONLINE

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điên anh việt online

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn gồm thể setup app ứng dụng từ điển trên Windows để tra tự điển thuận lợi khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, fan học rộng lớn biết các (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : tự điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển biểu thị
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : máy tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kết kiệu kế bên
frequency dictionary : trường đoản cú điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ vật dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển tài liệu tích thích hợp
machine dictionary : từ điển đồ vật
main dictionary : trường đoản cú điển chính
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển vị
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : tự điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái xác định
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Top 10 Game Nhẹ Mà Hay Android, Chơi Mà Không Cần Mạng, Game Nhẹ Cho Máy Yếu: Lựa Chọn Nào Trên Android

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish